Gelukkige mensen

Gelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creƫren rondom het thema geluk.

Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.


Volg ons

 

Nieuwsbrief

Gelukkige mensen zijn gemotiveerde medewerkers die beter presteren!

gelukkige mensen

Hoe vaak voelt u zich gelukkig of voelen de mensen in uw team of uw organisatie zich gelukkig? Is er veel onderlinge waardering, plezier met en leren van elkaar of is er veel verloop, wandelgangenpraat of ziekteverzuim. Wordt er alleen naar het functioneren op het werk gekeken of naar iemands totaal functioneren en in het leven staan? Hoeveel oog is er daarvoor? Want geluk kan natuurlijk ook gekoppeld zijn aan gezondheid, geld, huisvesting, opvoeding, vrienden/vriendinnen, positie en/of status.

Er is een relatie tussen uzelf gelukkig voelen en uw motivatie en prestatie. Wanneer medewerkers zich prettig, uitgedaagd en gewaardeerd voelen in uw organisatie zal dat positieve consequenties voor het presteren van hen als individu en in teamverband.

Wij willen u uitnodigen om verder op de site te kijken ons te bellen voor een nadere kennismaking en uitwisselen van ideeen over de voor uw organisatie relevante thema’s. U kunt ons ook via de Contactpagina benaderen.

gelukkige mensen zakelijk

Nieuwsflitsen

Scoren met betrokken werknemers

Eugene KlerkxWeinig Nederlanders voelen zich betrokken bij hun werkgever. Terwijl dat juist een belangrijke succesfactor voor een bedrijf kan zijn. En het kan anders. ‘Je wordt hier geprikkeld mee te denken over strategie.’


MEER DOEN MET MINDER.

Betrokken medewerkers werken harder, zijn creatiever en productiever. Ze zijn duidelijk meer tevreden met hun werk en zijn vaak niet geneigd naar een andere werkgever over te stappen. Organisaties met betrokken medewerkers kunnen zich beter handhaven in slechtere omstandigheden. Die betrokkenheid kan verdwijnen als deze werknemers steeds meer moeten doen met steeds minder middelen. Vooral als aan andere werknemers naar verhouding minder prestaties wordt gevraagd.


WAT MENSEN MOTIVEERT:

betrek hen bij het beleid, geef eigen verantwoordelijkheid, bied cursussen/opleidingen aan, geef complimenten, schenk aandacht aan persoonlijke omstandigheden, beloon hen naar behoren.

Een van de 50 gelukstips

gelukstipsWeet dat geluk vooral te maken heeft met je psyche en niet met de hoogte van je bankrekening. Met uitzondering van extreme omstandigheden wordt ons welbevinden bepaald door waar we ons op focussen (het volle deel van het halfvolle glas of het lege) en door onze interpretaties van externe gebeurtenissen. Zien we bijvoorbeeld falen als catastrofaal of als een leermoment?

Lees meer

Bedrijfsgelukscan

bedrijfsgelukscanWeet u waarvan uw collega’s gelukkiger worden? Wat geeft hen een kick, waardoor gaan ze beter presteren? Hoe gelukkig zijn uw medewerkers en wat voor invloed heeft dat op hun functioneren en dus uw bedrijfsprestaties. In nieuwsuitingen hoor je wel eens cijfers voorbij-komen als dat 40% tot 60% van de werknemers ongelukkig zou zijn in de huidige dienstbetrekking. Wat doet u daarmee? Zijn uw organisatiedoelen en de uitwerkingen daarvan hetzelfde als de plannen van uw medewerkers of verliest u daar?

Lees meer