Relatiecoaching Programma

relatiecoaching

Gelukkig zijn met een partner is voor veel mensen een van de belangrijkste dingen in het leven. In de meeste relaties is er vroeg of laat sprake van fases waarin problemen of moeilijkheden de overhand krijgen. De vraag: ’Willen we nog wel verder met elkaar?’ Kan zich dan voordoen. Het is mogelijk om goed door die fase heen te komen en er wellicht zelfs door te groeien!
Zet daarom samen de stap richting coaching om:

  • beter naar elkaar te luisteren en/of aandacht te hebben voor elkaar;
  • weer echt contact te krijgen en elkaar te waarderen;
  • wederzijds respect en vertrouwen in elkaar te krijgen;
  • te bouwen aan rust, veiligheid en harmonie;
  • (weer) verliefdheid te voelen;
  • relatietherapie voor je gevoel een te grote stap is.

In een relatie heb je te maken met twee unieke mensen met verschillende achtergronden, ervaringen, gedachten en gevoelens. Een relatie kan daardoor aanvulling, uitdaging en aantrekkelijkheid betekenen, maar kan tegelijkertijd ook een van de moeilijkste dingen in het leven zijn. Wanneer je samen vast loopt kan het verhelderend en prettig zijn wanneer een neutraal iemand echt naar jullie luistert. Een coach die goed observeert, vragen stelt en feedback geeft, waardoor je weer bij oplossingen of nieuwe inzichten kunt komen.
Gelukkige Mensen biedt deskundige coaches aan die, door goed te observeren, fungeren als een spiegel en teruggeven wat ze zien in de interactie tussen jou en jouw partner. Er worden handvatten aangereikt die kunnen bijdragen aan het herstel van evenwicht en plezier in jouw relatie.
Als één of meer van bovenstaande punten gewenst is en je het idee hebt dat ondersteuning van buitenaf welkom is, neem dan contact met ons op.

NieuwsbriefGelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk.
Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.

Wanneer u wilt sparren over het thema geluk, medewerkerstevredenheid of Hostmanship:


Coachingsreis Ghana


Coachingsreis Turkije