Persoonlijk leiderschap met routekaart

Workshop 2

Persoonlijk leiderschap met routekaart

Wij organiseren ook een workshop met een nieuwe werkvorm rondom het thema persoonlijk leiderschap. Veel bedrijven maken momenteel veranderingen mee. Dat betekent vaak grote aanpassingen in dienstverlening, de organisatie ­inrichting en cultuur. Van medewerkers wordt een andere houding verwacht, waarbij initiatieven, pro activiteit, kortom persoonlijk leiderschap wordt verwacht. Het is belangrijk om daarover met elkaar in gesprek te gaan en beelden daarover uit te wisselen. Onze grote routekaart kan daarbij helpen.

De wereld waarin we leven is hectisch en druk. Organisaties veranderen en er komen steeds nieuwe eisen op ons pad. Dit betekent dat medewerkers zich onder andere moeten aanpassen in dienstverlening richting klanten en samenwerking met elkaar. Er wordt een andere houding verwacht. Persoonlijk leiderschap en pro-activiteit komen hier in beeld. Om inzicht te krijgen en te vergroten kan het werken met de routekaart een motiverende werkwijze zijn.

Wat levert de workshop op?

  • Een creatieve werkwijze waardoor deelnemers aan het denken worden gezet
  • Inzicht waar je als deelnemer wel of geen invloed op hebt.
  • Eerste stappen kunnen zetten naar het actief onderzoeken waar je als deelnemer wél invloed op hebt, op welke manier je dit zou kunnen oppakken en hoe je dit zou kunnen oppakken.
  • Meer inzicht hoe dit bij collega’s werkt
  • Meer verbinding tussen medewerkers onderling en tussenteams in de organisatie.

Persoonlijk leiderschap met routekaart

Persoonlijk leiderschap met routekaart

NieuwsbriefGelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk.
Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.

Wanneer u wilt sparren over het thema geluk, medewerkerstevredenheid of Hostmanship:


Coachingsreis Ghana


Coachingsreis Turkije