In gesprek met een Coach

Uw wens tot persoonlijke coaching kan met allerlei factoren te maken hebben zoals: persoonlijke mindset, ervaringen, stress, ambities, onvrede, druk, onzekere werksituatie, bedrijfscultuur, privéomstandigheden, groepsdynamiek, capaciteiten, vaardigheden. Persoonlijke coaching kan voor u uitkomst bieden, wanneer u met een externe eens wil sparren en spiegelen (reflecteren) over uzelf en uw situatie. Naarmate uw inzichten, vaardigheden en capaciteiten toenemen, gaan wij ervan uit dat dit bijdraagt aan uw welbevinden of dat van een collega.

Coaching wordt op qua frequentie en duur en volledig afgestemd op de wensen u als klant. Sommige medewerkers of leidinggevenden hebben aan twee keer sparren en spiegelen voldoende en anderen aan vijf keer in een jaar.
Hieronder enkele varianten binnen onze coaching:

Relatiecoaching

coach

Gelukkig zijn met een partner is voor veel mensen een van de belangrijkste dingen in het leven. In de meeste relaties is er vroeg of laat sprake van fases waarin problemen of moeilijkheden de overhand krijgen. De vraag: ’Willen we nog wel verder met elkaar?’ Kan zich dan voordoen. Het is mogelijk om goed door die fase heen te komen en er wellicht zelfs door te groeien!

Ga naar relatiecoaching programma

Persoonlijke toekomstplanning

coach

Ben je je bewust van jouw behoeften, wensen en dromen en ben je bezig deze te realiseren? Of ben je vooral hard aan het werk om andermans (organisatie)doelen of idealen te realiseren? Neem je voor jezelf de tijd om een toekomstbeeld te vormen of leef je op dit moment bij de waan van de dag? Wij zijn van mening dat een toekomstvisie en doelstellingen zullen bijdragen aan jouw geluk. Door te werken aan doelen geef je richting en inhoud aan al je activiteiten. Dit geeft veel rust omdat het twijfel wegneemt. Je weet immers waarvoor je iets doet en hierdoor wordt het makkelijker om bepaalde keuzes te maken.

Persoonlijke toekomstplanning is gericht op hoe tevreden je bent over jouw huidige koers en levenspad, wat het jou heeft gebracht, wat je verder voor wensen hebt en hoe je deze denkt te realiseren? We onderzoeken samen met jou onder andere de thema’s werk, relaties, gezondheid, wonen, vrije tijd en financiën.

Ga naar ons persoonlijke toekomstplanning programma

NieuwsbriefGelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk.
Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.

Wanneer u wilt sparren over het thema geluk, medewerkerstevredenheid of Hostmanship:


Coachingsreis Ghana


Coachingsreis Turkije