Dubai coachingsreis

Dubai-trainingsreis-2018-2019

Gelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk.
Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.

Wanneer u wilt sparren over het thema geluk, medewerkerstevredenheid of Hostmanship:


Nieuwsbrief


Coachingsreis Ghana


Coachingsreis Dubai


Coachingsreis Turkije