Hoe gelukkig zijn uw medewerkers?

Weet u waarvan uw collega’s of medewerkers gelukkiger worden? Wat geeft hen een kick, waardoor gaan ze beter presteren? Hoe gezond en fit zijn ze eigenlijk en wat kun je zeggen over hun leefstijl? Hoe gelukkig zijn uw medewerkers en wat voor invloed heeft dat op hun functioneren en dus de prestaties van uw organisatie. Zijn uw doelen en de daaraan gekoppelde acties ook de plannen van uw medewerkers of verliest u daar aan effectiviteit en dus ook geld!? Hoe betrekt u medewerkers bij uw plannen en doelstellingen?

Moet u hen motiveren of motiveren zij zichzelf en elkaar? Is er zelfsturing en zelforganisatie?

Wanneer u en uw medewerkers voor dezelfde doelen gaan en zij zich gewaardeerd voelen door hoe zij hun kwaliteiten inzetten voor uw organisatie, zal de uitstroom van personeel en het ziekteverzuim afnemen. Kortom, dan voelen zij zich verbonden en boeit het werk en de organisatie hen? Dit vraagt aan de voorkant investeren in, tijd besteden met en aan elkaar en ook rekening houden met elkaar.
Is de medewerkerstevredenheidscore laag en is het ziekteverzuim en het verloop hoog bel ons dan eens om dat samen te onderzoeken en aan te pakken.

talentmanagement

Waarom talentmanagement?

Binden & boeien
Het werk bij een organisatie vraagt om een hoge mate van professionaliteit, flexibiliteit, een brede rolopvatting en intrinsieke motivatie. Om medewerkers langer aan onze organisatie te binden en te boeien, willen we een inspirerende en vitale werk- en leeromgeving creëren waarbinnen ruimte is voor talentontwikkeling en continue feedback. Wanneer we vanuit onze talenten ons werk kunnen doen en het effect hiervan terugzien in ons werk, functioneren we beter, voelen we ons vitaler en zijn we meer betrokken, geïnspireerd en verbonden. Dit werkt motiverend en draagt bij betere samenwerking in teams. Zicht op elkaars kwaliteiten en drijfveren helpt teamleden om elkaar te versterken, aan te vullen, feedback te geven en van elkaar te leren. Door mensen kansen te geven hun talenten te ontplooien en in te zetten, zullen mensen sneller in actie komen en de regie nemen over hun eigen loopbaan. Hiermee neemt de kans op verzuim en ongewenst verloop af.

Wat is talentmanagement?

Krachten & drijfveren
Mensen excelleren en functioneren het best als ze werk doen dat in dezelfde richting past als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Een talent is een sterke, positieve eigenschap die opvalt en dicht bij onze eigen persoonlijke interesses of passie ligt. Het is niet alleen gericht op wat we van nature goed kunnen, maar wordt vooral gedreven door onze behoeftes, drijfveren, ambities en intrinsieke motivatie. Je herkent een talent bij jezelf als je er energie van krijgt, plezier aan beleeft en enthousiast van wordt.

Het beste naar boven halen
Talent is niet alleen persoonsgebonden maar ook contextafhankelijk. Talenten komen het beste tot hun recht in een werkomgeving waar sterktes centraal staan en waar kansen worden geboden om die talenten te ontplooien. Talentmanagement is dus het beste halen uit mensen door hen in te zetten op hun sterkten en drijfveren en door de werk- en leeromgeving zodanig in te richten en te organiseren dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling. Het vraagt om een goede match tussen de collectieve doelen van de organisatie en onze eigen individuele ambities.

Lees meer over talentmanagement

NieuwsbriefGelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk.
Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.

Wanneer u wilt sparren over het thema geluk, medewerkerstevredenheid of Hostmanship:


Coachingsreis Ghana


Coachingsreis Turkije