Hoe gelukkig zijn uw medewerkers?

Weet u waarvan uw collega’s of medewerkers gelukkiger worden? Wat geeft hen een kick, waardoor gaan ze beter presteren? Hoe gezond en fit zijn ze eigenlijk en wat kun je zeggen over hun leefstijl? Hoe gelukkig zijn uw medewerkers en wat voor invloed heeft dat op hun functioneren en dus de prestaties van uw organisatie. Zijn uw doelen en de daaraan gekoppelde acties ook de plannen van uw medewerkers of verliest u daar aan effectiviteit en dus ook geld!? Hoe betrekt u medewerkers bij uw plannen en doelstellingen?

Moet u hen motiveren of motiveren zij zichzelf en elkaar? Is er zelfsturing en zelforganisatie?

Wanneer u en uw medewerkers voor dezelfde doelen gaan en zij zich gewaardeerd voelen door hoe zij hun kwaliteiten inzetten voor uw organisatie, zal de uitstroom van personeel en het ziekteverzuim afnemen. Kortom, dan voelen zij zich verbonden en boeit het werk en de organisatie hen? Dit vraagt aan de voorkant investeren in, tijd besteden met en aan elkaar en ook rekening houden met elkaar.
Is de medewerkerstevredenheidscore laag en is het ziekteverzuim en het verloop hoog bel ons dan eens om dat samen te onderzoeken en aan te pakken.

De hoogst scorende stellingen binnen het onderzoek naar beste werkplekken zijn: ‘De mensen krijgen hier veel verantwoordelijkheid’ (91%) en ‘Het management stelt vertrouwen in haar medewerkers en biedt hen de ruimte om hun functie uit te oefenen’ (90%). Naast de vrijheid die mensen krijgen, is integriteit een belangrijk onderdeel van vertrouwen. ‘Het management doet wat het belooft’ liet de sterkste stijging zien binnen een onderdeel van het onderzoek.

Vijf kenmerken van goed werkgeverschap

  1. Meer respect

De sterk verbeterde relatie tussen het management en medewerkers uit zich in meer respect, persoonlijke aandacht, transparantie bij beloning en vermindering van vriendjespolitiek.

  1. Meer aandacht voor ontwikkeling

De beste organisaties investeren veel in de ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers als individu. Denk aan het betrekken van medewerkers, aandacht voor de werk-privébalans en de persoonlijke aandacht en zorg. ‘Werk is niet alleen maar iets wat we doen, maar een vertegenwoordiging van wie we zijn – een plek om je te ontwikkelen.’

  1. Meer interactie tussen collega’s

Goed werkgeverschap betekent ook dat directie en managementteams zich ervan bewust zijn dat zij ook gewoon tot de medewerkers behoren en steeds meer zichzelf mogen zijn. ‘Daardoor ontstaat er meer persoonlijke en oprechte interactie tussen collega’s.’ Als je als directie of HR verder kijkt, en je verdiept in de persoon, komen unieke talenten meer tot uiting. ‘Vroeger was het zo: je kwam op het werk om je taken te doen, alsof je een stukje van jezelf achterlaat bij de voordeur van het bedrijf.’ Nu mogen/kunnen we steeds meer met onze andere capaciteiten.

  1. Meer samenwerken

De werkgever moet durven zichzelf te laten zien en zich ook kwetsbaar durven op te stellen. Dat vraagt om psychologische veiligheid binnen het bedrijf en daar kan de werkgever wel de toon zetten, bijvoorbeeld om aan te geven dat hij iets ook niet weet. Een directeur zegt dus niet: ’Dit wil ik’ maar: ’Wij gaan dit met elkaar doen’ en: ’Samen maken we het verschil’.

  1. Meer aandacht voor de mens zelf

Natuurlijk is geld ook belangrijk, maar het is niet langer de drijvende kracht. Mensen gaan niet meer naar het werk om geld te verdienen, maar zien het als een manier om het beste uit zichzelf te halen en zichzelf te ontplooien. De beste werkplekken – organisaties zijn zich heel erg bewust van welke weg zij moeten bewandelen om dit doel te bereiken. Zij vragen zich dan af: ‘Als we dit willen bereiken, hoe gaan we dan met elkaar om?’

Een goede werkgever vandaag de dag heeft dus oprechte interesse, is eerlijk en heeft respect voor zijn werknemers. Een meer mensgericht management komt van binnen de organisatie, al is dat zeker niet de enige oorzaak. In de tijdgeest waarin automatisering steeds vaker de standaard is en processen vooral online verlopen, is persoonlijk contact niet altijd meer nodig en viert efficiëntie hoogtij. Maar het mes snijdt aan twee kanten: er ontstaat in principe ook meer ruimte voor menselijke interactie. Met een mensgerichte aanpak kun je het verschil maken.


Route kaart met passie en plezier samenwerken

Hoe kun jij ieder dag voor meer werkplezier en een betere balans zorgen voor jezelf?

– Wanneer heb jij jezelf voor het laatst uitgedaagd?
– Wanneer heb jij voor het laatst het verschil gemaakt?
– Wanneer heb jij voor het laatst echt voor jou zelf gekozen?
– Wat draag jij bij aan het werkplezier met jouw collega’s?Reviews

Francisca Schroer – Manager TMA Utrecht

De ervaring die ik heb opgedaan met KLERKX training & coaching is vooral de zorgvuldigheid en goede voorbereiding die me zijn opgevallen. Daarnaast is kennis en ervaring en de sfeer me zeer goed bevallen. De naam ‘Gelukkige Mensen’ maken ze wat mij betreft helemaal waar.

LEES MEER REVIEWS


Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Dat vraagt om zelfbewustzijn, kracht, eigenwaarde, weten wat belangrijke waarden voor jou zijn. Weten van jezelf wanneer de balans tussen ontspanning en inspanning in evenwicht is en goed weten waar je van bijtankt of leegloopt. Wanneer het niet lekker loopt op het gebied van relatie, opvoeding, gezondheid, financiën of thuissituatie, zal dat voor de meeste mensen onder ons ook invloed hebben op het functioneren op het werk. Hoe pak je dat vervolgens aan? Hoeveel ruimte en tijd heb je voor jezelf, jouw hobby, jouw partner, kinderen en familie? Wat gun jij jezelf en wat doe je waar je echt heel happy van word? Heb je zelf de regie zelf in handen of word je geleefd? Heb je zorgen en kun je daar goed over praten? Veel vragen, waar we het samen allemaal over kunnen hebben. Maak jezelf belangrijk!
Wanneer u wilt sparren over uw balans, de huidige situatie en uw toekomst, bel dan naar 0162 466322 of 06 48313831.