Jeugd – Jongeren – Kinderen

“De jeugd heeft de toekomst”! Hoe vaak horen we dat mensen niet zeggen. Zo ook de opmerking “Wat zou het toch goed zijn, wanneer kinderen dat zouden leren op school!” Sociale vaardigheden, assertiviteit, leren omgaan met eigen en andermans gevoelens, omgaan met levensproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen en hoe je dat vervolgens zelf weer kunt opbouwen en leren praten over hun problemen. Moeten ze dat op school leren of juist thuis of op allebei de plekken, want als ouders het bijvoorbeeld niet geleerd hebben thuis dan blijven zich zaken herhalen. Wij organiseren sociale vaardigheidstrainingen voor jongeren op verzoek en bieden kinderen ook individuele coaching aan.

Bel ons op wanneer u daar informatie over wenst!

Hieronder vindt u een werkstuk over geluksgericht onderwijs met daarin een link met video

Daaronder vindt u op deze pagina het websiteadres:  https://embraceyourpower.nl een mooie website en online cursus over meervoudige intelligenties talenten van uzelf en uw kinderen

Geluksgericht voortgezet onderwijs

Maxime en vele anderen zijn van mening dat er een verschuiving moet plaatsvinden in het Nederlandse voortgezet onderwijs, waardoor jongeren met meer zelfvertrouwen, ontwikkelde kwaliteiten, motivatie, geluk en enthousiasme in het leven zullen komen te staan. In deze reader (profielwerkstuk klas 6 gymnasium) maakt Maxime duidelijk hoe het Nederlandse voortgezet onderwijs meer op geluk gericht kan worden, in plaats van op prestatie.

Allereerst motiveert de schrijfster het belang van een verschuiving naar geluksgericht onderwijs en vervolgens wordt in deze reader aangegeven hoe “geluk” zowel binnen als buiten het huidige lesprogramma geïntegreerd kan worden.

Haar hoofdvraag ‘Welke veranderingen moeten doorgevoerd worden om een verschuiving van prestatiegericht naar geluksgericht voortgezet onderwijs te realiseren?’ heeft zij op twee verschillende manieren benaderd. Als eerste heeft zij beschrijvend onderzoek gedaan vanuit verschillende, al bestaande bronnen. Daarnaast was het naar haar mening noodzakelijk om zelf een enquête rond te sturen onder middelbare scholieren, om naast de gebruikte bronnen en haar eigen mening, ook ‘ervaringsdeskundigen’ in het onderzoek te betrekken.
Tot slot biedt een inspirerende video ondersteuning aan haar schriftelijke werk, omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden. Veel lees en kijkplezier!

Maxime Klerkx

Geluksgericht voortgezet onderwijs Maxime Klerkx 2018

 

Deze interactieve website met oefeningen gaat over meervoudige intelligenties van u zelf en/of uw kinderen.

https://embraceyourpower.nl/

 

Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Hoe doe je dat? Het vraagt om zelfbewustzijn, weten wat je wel en niet belangrijk vindt en wat belangrijke waarden voor jou zijn. Weten van jezelf hoe de balans tussen ontspanning en inspanning in evenwicht is en goed weten waar je van bijtankt of leegloopt. Wanneer het niet lekker loopt op het gebied van relatie, opvoeding, gezondheid, financiën of thuissituatie, zal dat voor de meeste mensen onder ons ook invloed hebben op het functioneren op het werk. Hoe gelukkig ben je persoonlijk in al deze gebieden? Hoeveel ruimte en tijd heb je voor jezelf, jouw hobby, jouw partner, kinderen en familie? Wat gun jij jezelf en wat doe je waar je echt heel happy van word? Heb je zelf de regie in handen of word je geleefd? Heb je zorgen en kun je daar goed over praten? Jezelf belangrijk maken! De persoonlijke balans en jouw zelfmanagement is van cruciaal belang.Wandel- of skypecoaching

Wie had verwacht dat wij op zoveel plekken in de wereld zo worden stopgezet! En niet alleen met onzekerheid over ons werk, maar ook over onze eigen en andermans gezondheid, het verlies van dierbaren en een zeer onduidelijke en onzekere toekomst.

Lees meer
Wanneer u wilt sparren over uw balans, de huidige situatie en uw toekomst, bel dan naar 0162 466322 of 06 48313831.