Jeugd / kinderen

Geluksgericht voortgezet onderwijs

Maxime en vele anderen zijn van mening dat er een verschuiving moet plaatsvinden in het Nederlandse voortgezet onderwijs, waardoor jongeren met meer zelfvertrouwen, ontwikkelde kwaliteiten, motivatie, geluk en enthousiasme in het leven zullen komen te staan. In deze reader (profielwerkstuk klas 6 gymnasium) maakt Maxime duidelijk hoe het Nederlandse voortgezet onderwijs meer op geluk gericht kan worden, in plaats van op prestatie.

Allereerst motiveert de schrijfster het belang van een verschuiving naar geluksgericht onderwijs en vervolgens wordt in deze reader aangegeven hoe “geluk” zowel binnen als buiten het huidige lesprogramma geïntegreerd kan worden.

Haar hoofdvraag ‘Welke veranderingen moeten doorgevoerd worden om een verschuiving van prestatiegericht naar geluksgericht voortgezet onderwijs te realiseren?’ heeft zij op twee verschillende manieren benaderd. Als eerste heeft zij beschrijvend onderzoek gedaan vanuit verschillende, al bestaande bronnen. Daarnaast was het naar haar mening noodzakelijk om zelf een enquête rond te sturen onder middelbare scholieren, om naast de gebruikte bronnen en haar eigen mening, ook ‘ervaringsdeskundigen’ in het onderzoek te betrekken.
Tot slot biedt een inspirerende video ondersteuning aan haar schriftelijke werk, omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden. Veel lees en kijkplezier!

Maxime Klerkx

Geluksgericht voortgezet onderwijs Maxime Klerkx 2018

NieuwsbriefGelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk.
Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.

Wanneer u wilt sparren over het thema geluk, medewerkerstevredenheid of Hostmanship:


Coachingsreis Ghana


Coachingsreis Turkije