Gelukkige mensen


Gelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk. Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.


Nieuwsbrief
Volg ons

        

Gelukkig zijn als mens, met je werk én privé?!

Gelukkig zijn kan worden omschreven als tevreden zijn met je huidige levensomstandigheden, dus hoe je als mens het leven, de mix van werk en privé, ervaart. Emoties die hierbij een rol kunnen spelen zijn vreugde, tevredenheid, ontspanning en vrolijkheid. Onderzoek wijst uit dat geluk voor 50% erfelijk is. Het overige deel wordt bepaald door invloeden uit de omgeving en jouzelf.

In een wereld die doordendert, waar we soms nauwelijks nog tijd nemen om een pas op de plaats te maken, kan het regelmatig ervaren van geluk of succes of een mooi resultaat essentieel zijn om evenwicht te blijven ervaren.

In ons werk als trainers en coaches van Gelukkige Mensen focussen wij ons enerzijds op organisaties en personeelsbeleid en anderzijds op individuele vragen van klanten, gericht op werk- en/of privésituatie.

Richting organisaties ligt onze focus op werknemerstevredenheid, betrokkenheid en motivatie. Hebt u ook de overtuiging dat tevreden medewerkers productiever en/of gemotiveerder zijn, zich bijvoorbeeld minder snel ziek melden en met elkaar meer passie en creativiteit kunnen ontwikkelen?

Bij onze individuele benadering gaat de aandacht uit naar: de relaties met partner en kinderen, gezondheid en energiebalans. Is er voldoende tijd voor hobby’s, sociale contacten en is er op het werk sprake van uitdaging, groei, waardering en open communicatie? Is er een goede balans tussen werk en privé?

Wij hopen dat we u nieuwsgierig hebben kunnen maken om onze site verder te bekijken.

Wilt u nader kennismaken en de mogelijkheden bespreken, dan kunt u ons via de contactpagina of telefonisch benaderen.