Gelukkig zijn als mens, met je werk én privé?!

Richting organisaties ligt onze focus op werknemerstevredenheid, betrokkenheid en motivatie.

Gelukkige Mensen

We spreken in Nederland over het algemeen sneller over begrippen als effectiviteit, doelgerichtheid, klantgerichtheid en professionaliteit dan over het begrip geluk. Wij vinden wel, dat wij het over geluk moeten hebben, want als mensen niet gelukkig zijn op het werk heeft dat allerlei consequenties voor de persoon, collega’s en prestaties! Werk en privé wil men graag scheiden, maar kan dat wel altijd? Hoe nuttig is het om van elkaar te weten waar je gelukkig of ongelukkig van wordt?

Geluk erfelijk?

Onderzoek wijst uit dat geluk voor 50% erfelijk is. Het overige deel wordt bepaald door invloeden uit de omgeving en jouzelf. In een wereld die doordendert, waar we soms nauwelijks nog tijd nemen om een pas op de plaats te maken, kan het regelmatig ervaren van geluk of succes of een mooi resultaat essentieel zijn om evenwicht te blijven ervaren. In ons werk als trainers en coaches van Gelukkige Mensen focussen wij ons enerzijds op organisaties en personeelsbeleid en anderzijds op individuele vragen van klanten, gericht op werk- en/of privésituatie.

Werk en privé

Hebt u ook de overtuiging dat tevreden medewerkers productiever en/of gemotiveerder zijn, zich bijvoorbeeld minder snel ziek melden en met elkaar meer passie en creativiteit kunnen ontwikkelen? Bij onze individuele benadering gaat de aandacht uit naar: de relaties met partner en kinderen, gezondheid en energiebalans. Is er voldoende tijd voor hobby’s, sociale contacten en is er op het werk sprake van uitdaging, groei, waardering en open communicatie? Is er een goede balans tussen werk en privé?

Workshops en trainingen

 • Workshop 1: de zeven bronnen van arbeidsvreugde

  Wilt u weten hoe het met uw energiebalans is of die van uw medewerkers en weten wat hen motiveert, dan is deze workshop de uitkomst voor u of uw organisatie! Doel: bewustwording van en focus op positieve energie. In deze twee uur durende workshop staan we stil bij de 7 bronnen van arbeidsvreugde. We gaan onderzoeken waar eenieder in zijn/haar werk arbeidsvreugde vandaan haalt. Lees meer

 • Workshop 2: Persoonlijk leiderschap met routekaart

  Wij organiseren ook een workshop met een nieuwe werkvorm rondom het thema persoonlijk leiderschap. Veel bedrijven maken momenteel veranderingen mee. Dat betekent vaak grote aanpassingen in dienstverlening, de organisatie ­inrichting en cultuur. Van medewerkers wordt een andere houding verwacht, waarbij initiatieven, pro activiteit, kortom persoonlijk leiderschap wordt verwacht. Het is belangrijk om daarover met elkaar in gesprek te gaan en beelden daarover uit te wisselen. Onze grote routekaart kan daarbij helpen. Lees meer

 • Workshop 3: teamen met plezier

  Door de werkwijze in deze workshop "Teamen" worden inspiratie en betrokkenheid bij werk en organisatie vergroot. Hij is zodanig opgezet dat de deelnemers vanuit veiligheid, openheid en verbinding geïnspireerd en gemotiveerd worden na te denken en te praten over items als werkplezier, waardering, betrokkenheid, maar ook over motivatie en passie voor het werk. In deze creatieve workshop worden teamleden uitgedaagd om na te denken over plezier en geluk in het werk met als doel een bredere kijk op eigen (en ook andermans) energie-gevers. Lees meer

 • Workshop 4: zorg goed voor jezelf

  Zorg goed voor jezelf! Wanneer het niet lekker loopt in de relatie, opvoeding, gezondheid, financiën of woonsituatie, zal dat voor de meeste mensen onder ons ook invloed hebben op het functioneren op het werk en de sfeer thuis. Hoe gelukkig ben je persoonlijk in al deze gebieden? Hoeveel ruimte en tijd heb je voor jezelf, jouw hobby, jouw partner, kinderen en familie? Heb je zelf de regie in handen of word je geleefd? Heb je zorgen en kun je daar goed over praten? De persoonlijke balans is van cruciaal belang. Lees meer

 • Training werk & privé in balans

  Een gezonde en goede balans in jezelf alsook tussen werk en privé is van belang. Zelf management gaat over hoe je jezelf coacht, jezelf en jouw activiteiten organiseert en hoe je daarbij voor jezelf zorgt. De ene persoon is positief, assertief en neemt ook voldoende tijd voor zichzelf en voor ontspanning. De ander is bijvoorbeeld veeleisend, streng naar anderen en kritisch op zichzelf en zorgt wat minder goed voor eigen behoeften. Lees meer

 • Training Met plezier en passie aan het werk

  Deelnemers kunnen het zelfinzicht en kennis van collega’s enorm vergroten tijdens deze training en krijgen zicht op eigen energiegevers en -nemers in relaties tot de persoonlijke balans. Andere onderwerpen zijn: gezondheid, waardering, persoonlijke beleving en hoe gepassioneerd je aan het werk bent? Levert jouw werk, de samen werking, energie, plezier en inspiratie op om gezond aan het werk te zijn en te blijven? Haal je voor jezelf en de organisatie alles eruit wat erin zit? Tijdens deze training worden de deelnemers geïnspireerd en gemotiveerd na te denken en te praten over items als drijfveren en passies, regie en autonomie in het werk, privé-werkbalans. Lees meer

 • Training zelfsturing

  Kom uit je comfortzone, experimenteer met nieuw gedrag, neem eens “risico’s”. Probeer eens wat anders, ben pro actief en laat u zelf wat meer zien of horen en sta open voor hoe dat uitpakt. Toon initiatief i.p.v. passief wachten of u te laten afremmen door leeuwen en beren en beloon uzelf op uw actie. Lees meer

Gelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk.
Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.
Wanneer u wilt sparren over het thema geluk, medewerkerstevredenheid of Hostmanship:

Coachingsreis Ghana

Coachingsreis Turkije