Teamen met plezier

In wat voor team of teams bevindt jij je zelf? Wat is kenmerkend? Hoe zijn ze samengesteld en wat betekent dat? Hoe is jouw positie in je team? Word jij en worden de andere collega’s gewaardeerd en erkend? Welke talenten heeft een ieder? Is dat bekend bij iedereen?
Door de werkwijze in deze workshop worden inspiratie en betrokkenheid bij het werk, team en organisatie vergroot. De workshop is zodanig opgezet dat de deelnemers vanuit veiligheid, openheid en verbinding geïnspireerd en gemotiveerd worden na te denken en te praten over items als werkplezier, waardering, betrokkenheid, maar ook over motivatie en passie voor het werk.
In deze creatieve workshop worden teamleden uitgedaagd om na te denken over plezier en geluk in het werk, met als doel een bredere kijk op eigen (en ook andermans) energiegevers.

Wat levert de workshop jou als deelnemer op?

  • Inzicht in het team en de aanwezige talenten
  • Inzicht in posities en het wel of niet waarderen van elkaar
  • Inzicht in wat je inspiratie en motivatie geeft en waar je energie verliest
  • Meer inzicht in hoe dit bij jouw collega’s werkt
  • Meer (ver)binding tussen medewerkers onderling en met de organisatie.

Tijdens de voorbereiding van deze workshop met jou als klant, bepalen we samen waar de accenten en aandachtspunten zullen liggen in de sessie. Waar zie jij zelf de winstpunten en welke doelen wil je behalen voor uw team(s).
Om het functioneren en niveau van een team te bepalen werken we met allerlei modellen. Hieronder beschrijf ik in het kort 3 modellen:

Model van Tuckman

Op basis van het model van Tuckman zijn teams onder te verdelen in de vier niveaus van T1 tot en met T4. De niveaus hebben met teamontwikkelingsfasen en taakvolwassenheid van teamleden maken.
Teamniveau T1 – is als een verzameling van individuen bij elkaar die schijnbaar los van elkaar opereren. Er is weinig afstemming en de aandacht is gericht op uitvoering van de individuele taak. Er is een grote afhankelijkheid van de manager.
Teamniveau T2 – hier is de intentie voor samenwerking er onder de oppervlakte wel, maar de groep heeft nog geen collectief hart en bestaat vaak uit subgroepjes met dezelfde normen en waarden. Bepaalde spelers spelen elkaar steeds de bal toe, maar zien een vrije man niet staan.
Teamniveau T3 – is het eerste senior niveau waar teamleden verantwoordelijkheid nemen voor de hier-en-nu situatie, samenwerken als team, elkaar gevraagd en ongevraagd feedback geven en verschillen tussen teamleden benutten en opvangen. Er wordt geleerd van elkaar.
Teamniveau T4 – werkt teamoverstijgend samen en is goed in staat een helikopterview te hanteren. De teamleden blijven openstaan voor verbeteringen, werken samen en ondersteunen anderen, ook buiten hun team. De prestaties zullen omhoog gaan.

Het kernkwadrantmodel

Deze theorie, waar we veel mee werken, gaat uit van de gedachte dat je het meest kunt leren van de mensen waar je de meeste moeite mee hebt ofwel van je tegenpool. Daar wil men niet altijd iets van leren, maar toch is het zo dat hij of zij andere vaardigheden ontwikkeld heeft en andersom. Jouw tegenpool kan een goed voorbeeld zijn voor jou en jij voor hem of haar! Hoe pakt hij of zij dingen aan en kun en wil jij daar 10% of 20% van overnemen of kopiëren? Jouw uitdaging?

Model Roos van Leary

Gedrag volgens het model Roos van Leary.
Bij andere mensen wil jij onbewust of bewust iets teweegbrengen. Jij wil het gedrag van anderen beïnvloeden en zorgen dat er rekening met jou wordt gehouden. De Roos van Leary kan jou daarbij inzicht geven en houvast bieden.
Gedrag binnen de Roos van Leary: gedrag bij de ene persoon roept gedrag bij de ander op .. . Als jij invloed wilt hebben, moet jij jezelf duidelijk laten zien en horen.

  • Wil jij anderen de ruimte geven om invloed uit te oefenen? Dan trek jij jezelf terug.
  • Maar als jij erbij wil horen, dan moet jij juist in contact treden met de ander.
  • Wie niet uit is op acceptatie maar op een ander doel moet in staat zijn het contact (tijdelijk) te verbreken of kritiek te geven. Contact verbreken kan simpelweg betekenen dat jij aangeeft nu even geen tijd te hebben.

Routekaart effectief samenwerken met metafoor naar het voetbalteam


Route kaart met passie en plezier samenwerken

Hoe kun jij ieder dag voor meer werkplezier en een betere balans zorgen voor jezelf?

– Wanneer heb jij jezelf voor het laatst uitgedaagd?
– Wanneer heb jij voor het laatst het verschil gemaakt?
– Wanneer heb jij voor het laatst echt voor jou zelf gekozen?
– Wat draag jij bij aan het werkplezier met jouw collega’s?Reviews

Francisca Schroer – Manager TMA Utrecht

De ervaring die ik heb opgedaan met KLERKX training & coaching is vooral de zorgvuldigheid en goede voorbereiding die me zijn opgevallen. Daarnaast is kennis en ervaring en de sfeer me zeer goed bevallen. De naam ‘Gelukkige Mensen’ maken ze wat mij betreft helemaal waar.

LEES MEER REVIEWS


Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Dat vraagt om zelfbewustzijn, kracht, eigenwaarde, weten wat belangrijke waarden voor jou zijn. Weten van jezelf wanneer de balans tussen ontspanning en inspanning in evenwicht is en goed weten waar je van bijtankt of leegloopt. Wanneer het niet lekker loopt op het gebied van relatie, opvoeding, gezondheid, financiën of thuissituatie, zal dat voor de meeste mensen onder ons ook invloed hebben op het functioneren op het werk. Hoe pak je dat vervolgens aan? Hoeveel ruimte en tijd heb je voor jezelf, jouw hobby, jouw partner, kinderen en familie? Wat gun jij jezelf en wat doe je waar je echt heel happy van word? Heb je zelf de regie zelf in handen of word je geleefd? Heb je zorgen en kun je daar goed over praten? Veel vragen, waar we het samen allemaal over kunnen hebben. Maak jezelf belangrijk!
Wanneer u wilt sparren over uw balans, de huidige situatie en uw toekomst, bel dan naar 0162 466322 of 06 48313831.