Teamen met plezier

Workshop 3

Door de werkwijze in deze workshop “Teamen” worden inspiratie en betrokkenheid bij werk en organisatie vergroot. Hij is zodanig opgezet dat de deelnemers vanuit veiligheid, openheid en verbinding geïnspireerd en gemotiveerd worden na te denken en te praten over items als werkplezier, waardering, betrokkenheid, maar ook over motivatie en passie voor het werk.

In deze creatieve workshop worden teamleden uitgedaagd om na te denken over plezier en geluk in het werk met als doel een bredere kijk op eigen (en ook andermans) energie-gevers.

Wat levert de workshop u als deelnemer op?

  • Inzicht in wat je inspiratie & motivatie geeft en waar je energie verliest.
  • Meer inzicht in hoe dit bij jouw collega’s werkt.
  • Meer (ver)binding tussen medewerkers onderling en met de organisatie.

NieuwsbriefGelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk.
Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.

Wanneer u wilt sparren over het thema geluk, medewerkerstevredenheid of Hostmanship:


Coachingsreis Ghana


Coachingsreis Turkije