Teamen met plezier

Workshop 3

In wat voor team of teams bevind jij jezelf? Wat is kenmerkend? Hoe zijn ze samengesteld en wat betekent dat? Hoe is jouw positie in je team? Word jij en worden de andere collega’s gewaardeerd en erkend? Welke talenten heeft eenieder? Is dat bekend?
Door de werkwijze in deze workshop worden inspiratie en betrokkenheid bij werk, team en organisatie vergroot. De workshop is zodanig opgezet dat de deelnemers vanuit veiligheid, openheid en verbinding geïnspireerd en gemotiveerd worden na te denken en te praten over items als werkplezier, waardering, betrokkenheid, maar ook over motivatie en passie voor het werk.
In deze creatieve workshop worden teamleden uitgedaagd om na te denken over plezier en geluk in het werk, met als doel een bredere kijk op eigen (en ook andermans) energiegevers.

Wat levert de workshop u als deelnemer op?

  • Inzicht in het team en de aanwezige talenten
  • Inzicht in posities en het wel of niet waarderen van elkaar
  • Inzicht in wat je inspiratie en motivatie geeft en waar je energie verliest
  • Meer inzicht in hoe dit bij jouw collega’s werkt
  • Meer (ver)binding tussen medewerkers onderling en met de organisatie.

Tijdens de voorbereiding van deze workshop met u als klant bepalen we samen waar de accenten en aandachtspunten zullen liggen. Waar ziet u zelf de winstpunten en welke doelen wilt u behalen voor uw team(s).
Om het functioneren en niveau van een team te bepalen werken we met allerlei modellen.

Model van Tuckman

Op basis van het model van Tuckman zijn teams onder te verdelen in de vier niveaus T1 tot en met T4. De T staat voor de taakvolwassenheid van het team. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de taakvolwassenheid.
Teamniveau T1 – is als een verzameling van individuen bij elkaar die schijnbaar los van elkaar opereren. Er is weinig afstemming en de aandacht is gericht op uitvoering van de individuele taak. Er is een grote afhankelijkheid van de manager, als een voetbalteam vol solisten.
Teamniveau T2 – hier is de intentie voor samenwerking er onder de oppervlakte wel, maar de groep heeft nog geen collectief hart en bestaat vaak uit subgroepjes met dezelfde normen en waarden. Bepaalde spelers spelen elkaar steeds de bal toe, maar zien een vrije man niet staan.
Teamniveau T3 – is het eerste senior niveau waar teamleden verantwoordelijkheid nemen voor de hier-en-nu situatie, samenwerken als team, elkaar gevraagd en ongevraagd feedback geven en verschillen tussen teamleden benutten en opvangen. Er wordt geleerd van elkaar.
Teamniveau T4 – werkt teamoverstijgend samen en is goed in staat een helikopterview te hanteren. De teamleden blijven openstaan voor verbeteringen, werken samen en ondersteunen anderen, ook buiten hun team. De prestaties zullen omhooggaan.

Het kernkwadrantmodel

Deze theorie, waar we veel mee werken, gaat uit van de gedachte dat je het meest kunt leren van de mensen waar je de meeste moeite mee hebt ofwel van je tegenpool. Daar wil men niet altijd iets van leren, maar toch is het zo dat hij of zij andere vaardigheden ontwikkeld heeft en andersom. Uw tegenpool kan een goed voorbeeld zijn voor u! Hoe pakt hij of zij dingen aan en kunt en wilt u daar 10% of 20% van overnemen of kopiëren? Uw uitdaging?

Model Roos van Leary

Gedrag volgens het model Roos van Leary.
Bij andere mensen wilt u onbewust of bewust iets teweegbrengen. U wilt het gedrag van anderen beïnvloeden en zorgen dat er rekening met u wordt gehouden. De Roos van Leary kan u daarbij inzicht geven en houvast bieden.
Gedrag binnen de Roos van Leary: gedrag bij de ene persoon roept gedrag bij de ander op…
Als u invloed wilt hebben, moet u zich duidelijk laten zien en horen.

  • Wilt u anderen de ruimte geven om invloed uit te oefenen? Dan trekt u zich terug.
  • Maar als u erbij wilt horen, dan moet u juist in contact treden met de ander.
  • Wie niet uit is op acceptatie maar op een ander doel moet in staat zijn het contact (tijdelijk) te verbreken of kritiek te geven. Contact verbreken kan simpelweg betekenen dat u aangeeft nu even geen tijd te hebben.

Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Hoe doe je dat? Het vraagt om zelfbewustzijn, weten wat je wel en niet belangrijk vindt en wat belangrijke waarden voor jou zijn. Weten van jezelf hoe de balans tussen ontspanning en inspanning in evenwicht is en goed weten waar je van bijtankt of leegloopt. Wanneer het niet lekker loopt op het gebied van relatie, opvoeding, gezondheid, financiën of thuissituatie, zal dat voor de meeste mensen onder ons ook invloed hebben op het functioneren op het werk. Hoe gelukkig ben je persoonlijk in al deze gebieden? Hoeveel ruimte en tijd heb je voor jezelf, jouw hobby, jouw partner, kinderen en familie? Wat gun jij jezelf en wat doe je waar je echt heel happy van word? Heb je zelf de regie in handen of word je geleefd? Heb je zorgen en kun je daar goed over praten? Jezelf belangrijk maken! De persoonlijke balans en jouw zelfmanagement is van cruciaal belang.Wandel- of skypecoaching

Wie had verwacht dat wij op zoveel plekken in de wereld zo worden stopgezet! En niet alleen met onzekerheid over ons werk, maar ook over onze eigen en andermans gezondheid, het verlies van dierbaren en een zeer onduidelijke en onzekere toekomst.

Lees meer
Wanneer u wilt sparren over uw balans, de huidige situatie en uw toekomst, bel dan naar 0162 466322 of 06 48313831.