Team met plezier

In de creatieve workshop ‘Team met plezier’ ga je dieper in op essentiële vragen over je werkomgeving.

Van welk team of welke teams maak jij deel uit? Wat is kenmerkend? Hoe is het team samengesteld en wat betekent dat? Wat is jouw positie in je team? Word jij gewaardeerd en erkend? En je collega’s? Welke talenten heeft een ieder? Is dat bekend bij iedereen?

Workshop ‘Team met plezier’

Deze workshop is ontworpen om inspiratie en betrokkenheid binnen het werk, het team en de organisatie te verhogen. De setting stimuleert een veilige, open en verbonden sfeer, waardoor deelnemers worden aangemoedigd om na te denken en te spreken over onderwerpen zoals werkplezier, waardering en betrokkenheid, evenals motivatie en passie voor hun werk.

In deze creatieve workshop worden teamleden uitgedaagd om na te denken over plezier en geluk in het werk, met als doel een bredere kijk op eigen (en ook andermans) energiegevers.

Wat levert de workshop ‘Team met plezier’ op?

  • Inzicht in het team en de aanwezige talenten.
  • Duidelijkheid over posities en het wel of niet waarderen van elkaar.
  • Inzicht in wat je inspiratie en motivatie geeft en waar je energie verliest.
  • Meer begrip van hoe dit bij jouw collega’s werkt.
  • Meer (ver)binding tussen medewerkers onderling en met de organisatie.

Tijdens de voorbereiding van deze workshop werken we nauw samen met jou als klant om te bepalen waar de focus en aandachtspunten van de sessie zullen liggen. We bespreken waar jij de grootste verbetermogelijkheden ziet en welke specifieke doelen je voor je team(s) wilt bereiken.

Om het functioneren en het niveau van een team te evalueren, maken we gebruik van diverse modellen. Hier volgt een korte beschrijving van drie van deze modellen:

Model van Tuckman

Op basis van het model van Tuckman zijn teams onder te verdelen in de vier niveaus van T1 tot en met T4. De niveaus hebben met teamontwikkelingsfasen en taakvolwassenheid van teamleden maken.

Teamniveau T1 – is als een verzameling van individuen bij elkaar die schijnbaar los van elkaar opereren. Er is weinig afstemming en de aandacht is gericht op uitvoering van de individuele taak. Er is een grote afhankelijkheid van de manager.
Teamniveau T2 – hier is de intentie voor samenwerking er onder de oppervlakte wel, maar de groep heeft nog geen collectief hart en bestaat vaak uit subgroepjes met dezelfde normen en waarden. Bepaalde spelers spelen elkaar steeds de bal toe, maar zien een vrije man niet staan.
Teamniveau T3 – is het eerste senior niveau waar teamleden verantwoordelijkheid nemen voor de hier-en-nu situatie, samenwerken als team, elkaar gevraagd en ongevraagd feedback geven en verschillen tussen teamleden benutten en opvangen. Er wordt geleerd van elkaar.
Teamniveau T4 – werkt teamoverstijgend samen en is goed in staat een helikopterview te hanteren. De teamleden blijven openstaan voor verbeteringen, werken samen en ondersteunen anderen, ook buiten hun team. De prestaties zullen omhoog gaan.

Het kernkwadrantmodel

Deze theorie, waar we veel mee werken, gaat uit van de gedachte dat je het meest kunt leren van de mensen waar je de meeste moeite mee hebt, oftewel van je tegenpool. Daar wil men niet altijd iets van leren, maar toch is het zo dat hij/zij andere vaardigheden ontwikkeld heeft, en andersom. Jouw tegenpool kan een goed voorbeeld zijn voor jou en jij voor hem/haar! Hoe pakt hij/zij dingen aan en kun, en wil, jij daar 10% of 20% van overnemen of kopiëren? Mooie uitdaging voor jou?

Model Roos van Leary

Bij andere mensen wil jij onbewust of bewust iets teweegbrengen. Jij wil het gedrag van anderen beïnvloeden en zorgen dat er rekening met jou wordt gehouden. De Roos van Leary kan jou daarbij inzicht geven en houvast bieden. Gedrag binnen de Roos van Leary: gedrag bij de ene persoon roept gedrag bij de ander op… Als jij invloed wilt hebben, moet jij jezelf duidelijk laten zien en horen.

  • Wil jij anderen de ruimte geven om invloed uit te oefenen? Dan trek jij jezelf terug.
  • Maar als jij erbij wil horen, dan moet jij juist in contact treden met de ander.
  • Wie niet uit is op acceptatie, maar op een ander doel, moet in staat zijn het contact (tijdelijk) te verbreken of kritiek te geven. Contact verbreken kan simpelweg betekenen dat jij aangeeft nu even geen tijd te hebben.

 

 

Wanneer je interesse hebt in deze workshop, kun je mailen naar info@gelukkigemensen.nl of bellen naar Eugène Klerkx op telefoonnummer: 0162 466322 of 06 48313831.

Routekaart effectief samenwerken met metafoor naar het voetbalteam


Route kaart met passie en plezier samenwerken

Routekaart met passie & plezier samenwerken

Hoe vergroot je jouw werkplezier en persoonlijke balans? Hoe en wanneer:

– Daagde jij jezelf uit?

– Maakte je het verschil?

– Koos je bewust voor jezelf?

– Droeg je bij aan het werkplezier van collega’s?

Onze routekaart laat zien hoe je met passie en plezier samenwerkt, en geeft richting aan je leven en geluk.Reviews

Francisca Schroer – Manager TMA Utrecht

De ervaring die ik heb opgedaan met KLERKX training & coaching is vooral de zorgvuldigheid en goede voorbereiding die me zijn opgevallen. Daarnaast is kennis en ervaring en de sfeer me zeer goed bevallen. De naam ‘Gelukkige Mensen’ maken ze wat mij betreft helemaal waar.

LEES MEER REVIEWS


Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Dit vereist zelfbewustzijn, kracht en een helder begrip van je eigen waarden en wat je energie geeft of ontneemt. De balans tussen ontspanning en inspanning is cruciaal, net als weten wat jou oplaadt.

Problemen in relaties, opvoeding, gezondheid, financiën of de thuissituatie kunnen ook je werkprestaties beïnvloeden. Hoe ga je hiermee om? Hoeveel tijd reserveer je voor jezelf, je hobby’s, en je naasten? Wat maakt jou echt gelukkig? Heb je controle over je eigen leven, of word je geleefd?Gelukkige medewerkers

Wil je sparren over je (gebrek aan) balans, je huidige situatie en je toekomst? Bel dan naar: 0162 466322 of 06 48313831.