Talenten Motivatie Analyse (TMA)

De workshop Talenten Motivatie Analyse (TMA) biedt u diepgaand inzicht in hoe deze methodiek individuen en teams kan versterken en hoe u de opgedane kennis effectief kunt toepassen.

U kunt zich optimaal voorbereiden op de workshop door zelf een Talenten Motivatie Analyse te ondergaan. Zo ervaart u persoonlijk alle functionaliteiten van deze methodiek. Wij passen de Talenten Motivatie Analyse regelmatig toe bij individuele medewerkers en teams. Dit stelt medewerkers in staat hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten, wat leidt tot meer initiatief en zelfregie in hun loopbaan. Dit vermindert het risico op verzuim en ongewenst personeelsverloop. Bovendien biedt een teamanalyse waardevolle inzichten in de ontwikkelpunten binnen een team.

Doelstellingen van de workshop Talenten Motivatie Analyse

  • Begrijpen van de TMA-resultaten van de deelnemers en leren hoe deze individueel toegepast kunnen worden.
  • Vertrouwd raken met het TMA-dashboard en ontdekken hoe dit zowel individueel als in teamverband gebruikt kan worden.
  • Inzicht verkrijgen in hoe talenten zich ontwikkelen en competenties worden opgebouwd.
  • Leren wanneer het geschikt is om 360 graden feedback te gebruiken.
  • Begrijpen hoe de work-outs en de groeimonitor effectief benut kunnen worden.

Hoe werkt Talenten Motivatie Analyse precies?

Je medewerker ontvangt een link voor een online vragenlijst, die bestaat uit allerlei vragen, stellingen en gedragsitems. De Talenten Motivatie Analyse maakt een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden mogelijk. Deze analyse brengt meer dan 22 drijfveren en ruim 44 talenten uitvoerig in kaart.

De medewerker krijgt door middel van een uitgebreid rapport inzicht in alle verworven competenties en talenten en in de ontwikkelbaarheid van de overige competenties. De rapporten brengen ook in beeld waar hij/zij geen of matig talent voor heeft en waar de medewerker beter zo min mogelijk tijd in kan stoppen. De talentenanalyse duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren ontrafeld.

De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

Uiteindelijk ontvangt elke medewerker een gedetailleerd persoonlijk rapport. Dit rapport bevat informatie over de ideale werkomgeving voor de medewerker, de beste benaderingswijze, persoonlijke ontwikkelpunten, en een talenten- en competentiepaspoort. Het rapport kan ook beroepsadvies en een capaciteitentest bevatten, indien gewenst. Daarnaast is het mogelijk om een 360 graden-feedbacktest te doen, die inzicht geeft in hoe collega’s de medewerker waarnemen en ervaren in relatie tot een specifieke functie.

Bekijk een voorbeeldrapportage TMA

Meer weten?

Wij denken graag mee over de voordelen en mogelijkheden van de TMA-methodiek en tools voor jou als persoon. Bel naar 06 48313831 of mail ons via info@gelukkigemensen.nl

 


Route kaart met passie en plezier samenwerken

Routekaart met passie & plezier samenwerken

Hoe vergroot je jouw werkplezier en persoonlijke balans? Hoe en wanneer:

– Daagde jij jezelf uit?

– Maakte je het verschil?

– Koos je bewust voor jezelf?

– Droeg je bij aan het werkplezier van collega’s?

Onze routekaart laat zien hoe je met passie en plezier samenwerkt, en geeft richting aan je leven en geluk.Reviews

Francisca Schroer – Manager TMA Utrecht

De ervaring die ik heb opgedaan met KLERKX training & coaching is vooral de zorgvuldigheid en goede voorbereiding die me zijn opgevallen. Daarnaast is kennis en ervaring en de sfeer me zeer goed bevallen. De naam ‘Gelukkige Mensen’ maken ze wat mij betreft helemaal waar.

LEES MEER REVIEWS


Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Dit vereist zelfbewustzijn, kracht en een helder begrip van je eigen waarden en wat je energie geeft of ontneemt. De balans tussen ontspanning en inspanning is cruciaal, net als weten wat jou oplaadt.

Problemen in relaties, opvoeding, gezondheid, financiën of de thuissituatie kunnen ook je werkprestaties beïnvloeden. Hoe ga je hiermee om? Hoeveel tijd reserveer je voor jezelf, je hobby’s, en je naasten? Wat maakt jou echt gelukkig? Heb je controle over je eigen leven, of word je geleefd?Gelukkige medewerkers

Wil je sparren over je (gebrek aan) balans, je huidige situatie en je toekomst? Bel dan naar: 0162 466322 of 06 48313831.