Nieuwsbrief

Webinar: Werkdruk in het werkveld: Hoe bereid jij je studenten voor?

Werkdruk komt in elke beroepsgroep voor: gebrek aan personeel, deadlines, werktijden, veiligheid, noem het maar op. Er wordt dan ook veel gevraagd van studenten wanneer ze in het werkveld komen. Hoe kun jij jouw studenten voorbereiden op een werkzaam leven? Op 15 maart geeft Eugène Klerkx, trainer & coach, handvatten om jouw studenten te helpen om in balans te blijven wanneer ze aan het werk gaan. Wij vroegen Eugène waarom dit zo’n belangrijk onderwerp is.

Studenten die nu van school afkomen ervaren een toenemende werkdruk. Natuurlijk hebben studenten tijdens hun studie ook te maken gehad met werkdruk. Maar daar krijgen ze opdrachten waar ze een bepaalde tijd over mogen doen. Dat is op het werk niet altijd zo. Daar is het aanpoten. Als jongeren de dagelijkse werkvloer op komen, is het echt wennen. Er is veel te doen en er zijn vaak mensen tekort.

Generatiekloof
Waar oudere generaties meer van het ‘niet lullen maar poetsen’ zijn, hebben jongeren veelal een andere instelling. Deze generatie hecht meer waarde aan vrije tijd, wil 4 dagen per week werken en is wat minder op de carrière gericht dan de oudere werknemers. Ook kijken jongeren meer naar ‘heb ik het echt naar m’n zin’ in plaats van te zoeken naar een langdurig dienstverband. Deze groepen komen elkaar tegen op de werkvloer en dat kan tot onbegrip en spanningen leiden.

Balans
Geluk staat nu meer op de agenda dan vroeger. ‘Van ons werd gezegd dat we zijn opgegroeid in “de goede jaren”, legt Klerkx uit. Jongeren van nu hebben het misschien nog wel beter gehad met curling ouders die dingen in stelling hebben gebracht. De vraag is of ze er in combinatie met de digitalisering en individualisering veel weerbaarder door zijn geworden? En dan was er ineens de coronapandemie en nu de oorlog in Oekraïne. Dat alles brengt nieuwe spanningen met zich mee. Het is zaak om ook hier balans in te vinden.

Alleen met demente bewoners
In de zorg kan het extra zwaar zijn om je loopbaan te starten. Daar is het heel hard werken met weinig collega’s. Er wordt dan gevraagd om extra diensten te draaien vanwege het wegvallen van collega’s. En soms staat iemand van 22 helemaal alleen op een afdeling met demente bewoners. ‘Daarnaast is in de 24 uurszorg het werk nooit af en het is moeilijk om iedereen tevreden te houden’, aldus Klerkx. ‘De stress in het team neemt dan vaak ook toe en de jonge medewerker denkt: ‘Waar ben ik aan begonnen?’.

Help je studenten en volg de sessie op 15 maart
Het is daarom belangrijk je studenten goed voor te bereiden op het werkende leven. In de sessie van 15 maart neemt Eugène Klerkx je mee langs enkele tools en best practices om jou hierbij te helpen. Hij reikt je praktische ideeën aan en inspireert je zodat jij je studenten zo goed mogelijk kan begeleiden. En vergeet ook je eigen ervaring niet. Ook van jouw ervaring kan je student leren.

Ga naar het programma!

Zorg eerst goed voor jezelf en dan voor de ander!

De meeste van ons hebben het de stewardess in het vliegtuig horen zeggen; ‘Als u met kinderen reist, zet dan in geval van nood eerst zelf een masker op, zodat u daarna uw kinderen kunt helpen.’ In eerste instantie klonk deze instructie mij als zorgzame man altijd vreemd in de oren.  ‘Ik moet toch eerst voor mijn kinderen zorgen?’ Maar nee, je kan pas goed voor de ander zorgen als je zelf goed in conditie bent en blijft.

Zo ook als medewerker in de zorg. Je hebt een belangrijke taak: patiënten en bewoners hebben elke dag weer jouw zorg en aandacht nodig. Belangrijk dus dat jij fit, gemotiveerd, goed in balans blijft en met plezier naar het werk komt. Want die patiënten of bewoners komen morgen en overmorgen ook weer terug, zelfs in grotere aantallen en dan moet je er ook weer staan. Belangrijk is dus, dat je als zorgmedewerker goed voor jezelf zorgt en jouw zorgorganisatie goed voor jou zorgt?

Zorgmedewerkers voelen zich vaak net zo verantwoordelijk voor hun cliënten of bewoners als voor hun kinderen. Dat is mooi maar daarbij vergeten zij soms voor zichzelf te zorgen; ze nemen hun eigen behoeften vaak minder serieus.

Consequenties: veel uitval door overbelasting, ziekte en onvrede, waardoor de sfeer vermindert en/of soms de zorg door medewerkers verlaten wordt. Daardoor wordt de druk voor directies, ondersteunende diensten en achtergebleven collega’s nog hoger op de afdeling. De kosten gaan vervolgens omhoog door het werken met uitzendbureaus, ziekteverzuim en gaat de zorgkwaliteit en beleving van bewoners  naar beneden.

De negatieve spiraal kan ook nog anders worden ingevuld: te veel administratie, te weinig tijd voor de bewoners en patiënten, deskundigheid onder collega’s die beperkt is (extra belasting voor de meer deskundige zorgprofessionals), praten over elkaar in plaats met elkaar, onvoldoende teamonderhoud (want de bewoners gaan voor) en daardoor ligt er ten gevolge daarvan een opstapeling van emoties en problemen op de loer.

Om deze redenen zet ik het thema: “zorg eerst voor goed jezelf” nu eens op de eerste plaats.

Dat lijkt me dringend nodig voor het personeel en de bewoners, cliënten en/of patiënten.

Met passie en plezier effectief samenwerken in de zorg, en zeker de zorgmedewerkers behouden die er nu werkzaam zijn, dient wat mij betreft prioriteit één te zijn of worden. Zo optimaal mogelijk zorgen voor deze doelgroepen om met hen samen patronen te doorbreken en nieuwe methodieken te omarmen en te ontwikkelen.

Wij gaan over dit onderwerp graag in gesprek met directies en HRM-afdelingen om te bezien wat voor energie, tijd en geld zij beter preventief kunnen investeren in medewerkers en teams in plaats van in ziekteverzuim, exitgesprekken, promotie, uitzendbureaus, advertenties, sollicitatiegesprekken en vacatures.

Met als voordelen:

  • Minder uitval, ziekteverzuim kosten en verloop
  • Een betere sfeer – aantrekkelijke werkgever – werkmotivatie
  • Continuïteit van de kwaliteit van zorg
  • Deskundigheid en kwaliteit van zorg blijft hoog
  • Tijdwinst en geldbesparing
  • Minder druk op directies, ondersteunende medewerkers en collega zorgmedewerkers
  • Inspiratie door deskundigheidsbevordering
  • Minder inhuren van zorgpersoneel;
  • Aantrekkelijke werkgever – solidariteit

 

Wij gaan hierover graag in gesprek met directies en HRM-afdelingen om te bezien wat voor energie, tijd en geld zij beter preventief kunnen investeren in medewerkers en teams om de transitie in de zorg effectief en adequaat vorm te kunnen geven.

Mail naar info@gelukkigemensen.nl of bel naar 0162 466322 of 06 48313831

Training “het goede gesprek” bij ZorgSpectrum

De verschillende fases van het goede gesprek

Onze trainer (Eugéne Klerkx) gaat regelmatig langs bij verschillende zorgorganisaties, om daar de
training ‘Het goede gesprek’ te geven aan medewerkers. In februari en maart ging hij naar
ZorgSpectrum. De training is gericht op de procedure van het goede gesprek dus: hoe voer je nou
eigenlijk het goede gesprek over de kwaliteit van zorg met cliënten en naasten?
Medewerkers gaan vervolgens het gesprek aan met hun cliënten en naasten en stellen vragen als
‘Bent u nog tevreden met de zorg die u krijgt?’ en ‘Waar liggen verbeterpunten bij ZorgSpectrum?’.
Waar zet ZorgSpectrum ‘Het goede gesprek’ in?
Medewerkers gaan met cliënten en hun naasten ‘het goede gesprek’ aan over kwaliteit. In
aansluiting bij de zorgevaluatie bespreken zij samen of cliënten en naasten tevreden zijn en wat
beter kan. Cliënten en naasten vullen voorafgaand aan de zorgevaluatie een korte enquête in. In de
zorgevaluatie worden de uitkomsten van de enquête individueel besproken.

Het voeren van het goede gesprek

Medewerkers van ZorgSpectrum krijgen nog meer inzicht in en leren hoe zij de cliënten of naasten
zelf laten aangeven welke onderwerpen op dat moment het meest urgent zijn. Ze bekijken meerdere
perspectieven: wat is nu belangrijk en wat is belangrijk in de toekomst (voor zowel cliënt, naasten en
professionals). We leren medewerkers hoe zij cliënten en naasten zelf met ideeën en/of oplossingen
laten komen en niet gelijk met een oplossing komen voor een vraag/probleem. In een rollenspel
kunnen de deelnemers verschillende situaties oefenen of er wordt gekozen om een aantal stellingen
met elkaar bespreken.

Uitkomsten in de praktijk

Medewerkers kunnen na “het goede gesprek” bepaalde actiepunten meteen in het zorgplan
verwerken. Ze leren ook op teamniveau met elkaar naar de uitkomsten te kijken: wat betekent dit
voor ons als team? Hoe kunnen we het samen nog beter doen? Wat doen de resultaten met jou als
professional?

Wat levert het nog meer op?

We geven de training in mixteams, maar ook in teamverband en zo zien we heel goed de dynamiek in
teams. We blikken ook terug op de vorige training en wat er sinds de vorige bijeenkomsten is
gebeurd. Tijdens de trainingen bij ZorgSpectrum kwamen naast de aandachtspunten rondom “het
goede gesprek” ook verbeterpunten naar voren m.b.t. de onderlinge communicatie, teamsfeer,
werkdruk en interne organisatie, welke allemaal van invloed zijn op de uitvoering en implementatie
van “het goede gesprek”. Wij denken dat deze “bijvangst” met twee handen moet worden
aangegrepen omdat de medewerkers de wens hebben dat een aantal zaken structureel verbeteren.
Dit kan ook bijdragen om “het goede gesprek” te kunnen voeren.

Hoe verder?

De deelnemers gaven erg positieve feedback over de training! De deelnemers hebben veel geleerd in
de training en gaan de aandachtspunten met hun managers bespreken. Het is echter ook van belang
dat de managers over de uitkomsten met hun teams in gesprek gaan. Een belangrijk actiepunt is dus
ook het voeren van ‘het goede gesprek’ in de teams aan de hand van de training en evaluatie van
Van Loveren & Partners. Al met al een geslaagde training waarin veel is uitgewisseld en opgehaald!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Route kaart met passie en plezier samenwerken

Hoe kun jij ieder dag voor meer werkplezier en een betere balans zorgen voor jezelf?

– Wanneer heb jij jezelf voor het laatst uitgedaagd?
– Wanneer heb jij voor het laatst het verschil gemaakt?
– Wanneer heb jij voor het laatst echt voor jou zelf gekozen?
– Wat draag jij bij aan het werkplezier met jouw collega’s?Reviews

Francisca Schroer – Manager TMA Utrecht

De ervaring die ik heb opgedaan met KLERKX training & coaching is vooral de zorgvuldigheid en goede voorbereiding die me zijn opgevallen. Daarnaast is kennis en ervaring en de sfeer me zeer goed bevallen. De naam ‘Gelukkige Mensen’ maken ze wat mij betreft helemaal waar.

LEES MEER REVIEWS


Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Hoe doe je dat? Het vraagt om zelfbewustzijn, weten wat je wel en niet belangrijk vindt en wat belangrijke waarden voor jou zijn. Weten van jezelf hoe de balans tussen ontspanning en inspanning in evenwicht is en goed weten waar je van bijtankt of leegloopt. Wanneer het niet lekker loopt op het gebied van relatie, opvoeding, gezondheid, financiën of thuissituatie, zal dat voor de meeste mensen onder ons ook invloed hebben op het functioneren op het werk. Hoe gelukkig ben je persoonlijk in al deze gebieden? Hoeveel ruimte en tijd heb je voor jezelf, jouw hobby, jouw partner, kinderen en familie? Wat gun jij jezelf en wat doe je waar je echt heel happy van word? Heb je zelf de regie in handen of word je geleefd? Heb je zorgen en kun je daar goed over praten? Jezelf belangrijk maken! Jouw persoonlijke balans en hoe jij jezelf managet is van cruciaal belang.
Wanneer u wilt sparren over uw balans, de huidige situatie en uw toekomst, bel dan naar 0162 466322 of 06 48313831.