Nieuwsbrief

Goedemiddag

Bent u op zoek naar een manier om uw medewerkers te inspireren? Wilt u hen aan het denken zetten of in beweging krijgen rondom een bepaald thema? Lees dan verder, want het werken met een routekaart is dan zeker iets voor u!

nieuws gelukkige mensen

De tafelbrede routekaart, is een interactieve en creatieve werkvorm. Met als doel deelnemers te laten sparren en spiegelen, te laten stilstaan en bewust te laten worden van hoe zaken bij zichzelf en bij collega’s werkt.

We ontwikkelden afgelopen periode voor een ziekenhuis een routekaart voor de doelgroep doktersassistenten met als thema Werken met Passie en Plezier. De kaart bevatte vragen als ‘Hoe kom je met plezier naar het werk?’, ‘Hoe is de balans tussen energiegevers en energievreters?’ en ‘Hoe kun je dit zelf als medewerker positief beïnvloeden?’. Ook in deze workshop straalde het enthousiasme van de deelnemers af en raakten ze geïnspireerd door deze werkvorm.

De routekaarten zijn tailormade en kunnen worden afgestemd op uw organisatie. Naast bovenstaand thema hebben we ook andere routekaarten ontworpen met onderwerpen als integraal samenwerken aan de visie, persoonlijk leiderschap en proactiviteit.

Wanneer u interesse hebt in een workshop met deze werkvorm of gewoon kennis wilt maken drinken wij graag een keer een kopje koffie met u.

Bezoek onze website.

Met vriendelijke groet,

Trainersteam Gelukkige Mensen

Gelukkige Mensen presteren beter!

Tijdens een reünie sprak ik een ex-collega die erg gecharmeerd bleek van onze bedrijfsnaam Gelukkige Mensen. Ik vertelde hem dat klanten soms liever voor de naam ‘KLERKX training en coaching’ kiezen, omdat Geluk niet zo zakelijk klinkt. Tenslotte vragen we in Nederland maar weinig aan elkaar of we gelukkig zijn en al zeker op het werk niet! Mijn ex-collega is inmiddels manager in twee bedrijven. Bij zijn aantreden was de werkontevredenheid en het ziekteverzuim onder medewerkers erg hoog.

De directie verwachtte van hem dat hij medewerkers zou gaan veranderen en dat er een verbetertraject zou moeten komen. In plaats daarvan ging hij aan de slag met wat mensen zelf aan wensten te pakken en waartoe zij intrinsiek gemotiveerd waren. Dat wierp de jaren daarna zijn vruchten af. Vruchten in de vorm van: extra inkomsten voor de organisatie, besparing van ziektekosten en tijd- en kostenbesparing door afname van personeelsverloop.

Het gesprek sterkte me in onze overtuiging dat aandacht besteden aan werkplezier, groei en ontwikkeling van medewerkers loont. Gelukkige medewerkers presteren beter!

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

NieuwsbriefGelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk.
Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.

Wanneer u wilt sparren over het thema geluk, medewerkerstevredenheid of Hostmanship:


Coachingsreis Ghana


Coachingsreis Turkije