Talent Motivatie Analyse (TMA)

Wij zetten regelmatig de Talenten Motivatie Analyse (TMA) in voor individuele medewerkers en voor teams. Door medewerkers kansen te geven hun talenten te ontdekken, te ontplooien en in te zetten, zullen mensen sneller in actie komen en de regie nemen over hun eigen loopbaan. Hiermee neemt de kans op verzuim en ongewenst verloop af. Wanneer je een teamanalyse kunt maken, krijg je beter zicht op specifieke talenten, maar ook op de zwakke- en ontwikkelpunten van een team.

Om medewerkers te boeien en duurzaam aan de organisatie te verbinden, streven werkgevers naar het creëren van een inspirerende en vitale werkomgeving. Hierin is volop ruimte voor talentontwikkeling en continue feedback. De TMA-methode is ideaal om zowel aan het begin als tijdens een dienstverband op een objectieve en constructieve manier diepgaand inzicht te verkrijgen in de drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers.

Wat is talentmanagement?

Talentmanagement draait om het optimaal benutten van medewerkers door hen in te zetten op hun sterktes en drijfveren, en door een werkomgeving te creëren die ruimte biedt voor ontwikkeling. Dit vereist een nauwe afstemming tussen de collectieve doelen van de organisatie en jouw persoonlijke ambities. Proactiviteit van jou als medewerker is essentieel, maar ook effectieve begeleiding en ondersteuning zijn cruciaal. Drijfveren zijn vaak verborgen, en niet elke medewerker is zich bewust van zijn eigen talenten of wat hem dagelijks motiveert. Het ontdekken, verbinden en in kaart brengen van jouw talenten en drijfveren is een cruciale stap in talentmanagement. Welke kwaliteiten bezit jij en hoe kunnen jij en de organisatie waarvoor je werkt of gaat werken, deze talenten optimaal benutten?

Ja, ik wil een TMA-test

Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun eigen kwaliteiten of weten niet hoe hun talenten kunnen bijdragen aan hun team of organisatie. De Talenten Motivatie Analyse is een effectieve tool om deze talenten en drijfveren zichtbaar te maken. Een talent is niet alleen een sterke en positieve eigenschap die opvalt en nauw aansluit bij onze persoonlijke interesses of passies; het reflecteert ook wat we van nature goed kunnen, en wordt sterk beïnvloed door onze behoeften, drijfveren, ambities en intrinsieke motivatie.

Hoe werkt de Talenten Motivatie Analyse (TMA)?

Het proces begint wanneer je een link ontvangt voor een online vragenlijst. Deze vragenlijst bevat een reeks vragen, stellingen en gedragsitems. De TMA biedt een objectieve, opbouwende en diepgaande analyse van je drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden. Deze analyse brengt meer dan 22 drijfveren en 44 talenten grondig in kaart.

Als deelnemer ontvang je een uitgebreid rapport dat niet alleen je huidige competenties en talenten laat zien, maar ook de potentieel ontwikkelbare competenties belicht. Het rapport identificeert ook de gebieden waarin je minder of geen talent hebt, en adviseert waar je het beste minder tijd aan kunt besteden. De volledige analyse duurt ongeveer één tot anderhalf uur en gaat diep in op wat jou drijft.

De resultaten van de TMA worden zorgvuldig met elkaar in verband gebracht om elkaar versterkende en neutraliserende talenten te analyseren. Je ontvangt gedetailleerde, persoonlijke rapporten die informatie bevatten over welke werkomgeving het beste bij jou past, hoe je het meest effectief benaderd kunt worden, je persoonlijke ontwikkelpunten, een talenten- en competentiepaspoort, beroepsadvies en, indien gewenst, een capaciteitentest.

Recentelijk zijn er ook online work-outs toegevoegd die specifiek zijn ontworpen om aan te sluiten bij je ontwikkelbehoeften. Zie de bijgevoegde foto voor een voorbeeld!

Je kunt ook kiezen voor een 360-graden feedbacktest. Deze test biedt inzicht in hoe collega’s jou zien of ervaren in relatie tot een bepaalde functie.

Bekijk een voorbeeldrapportage TMA

Ja, ik wil een TMA-test

Meer weten?

We nodigen je uit om samen de mogelijkheden en voordelen van een TMA voor jou en je organisatie te verkennen. Voor vragen of meer informatie kun je contact met ons opnemen via Gelukkige Mensen op 0162-466322 of 06 48313831.

NEEM CONTACT OP


Route kaart met passie en plezier samenwerken

Routekaart met passie & plezier samenwerken

Hoe vergroot je jouw werkplezier en persoonlijke balans? Hoe en wanneer:

– Daagde jij jezelf uit?

– Maakte je het verschil?

– Koos je bewust voor jezelf?

– Droeg je bij aan het werkplezier van collega’s?

Onze routekaart laat zien hoe je met passie en plezier samenwerkt, en geeft richting aan je leven en geluk.Reviews

Francisca Schroer – Manager TMA Utrecht

De ervaring die ik heb opgedaan met KLERKX training & coaching is vooral de zorgvuldigheid en goede voorbereiding die me zijn opgevallen. Daarnaast is kennis en ervaring en de sfeer me zeer goed bevallen. De naam ‘Gelukkige Mensen’ maken ze wat mij betreft helemaal waar.

LEES MEER REVIEWS


Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Dit vereist zelfbewustzijn, kracht en een helder begrip van je eigen waarden en wat je energie geeft of ontneemt. De balans tussen ontspanning en inspanning is cruciaal, net als weten wat jou oplaadt.

Problemen in relaties, opvoeding, gezondheid, financiën of de thuissituatie kunnen ook je werkprestaties beïnvloeden. Hoe ga je hiermee om? Hoeveel tijd reserveer je voor jezelf, je hobby’s, en je naasten? Wat maakt jou echt gelukkig? Heb je controle over je eigen leven, of word je geleefd?Gelukkige medewerkers

Wil je sparren over je (gebrek aan) balans, je huidige situatie en je toekomst? Bel dan naar: 0162 466322 of 06 48313831.