Talent Motivatie Analyse (TMA)

Wij zetten regelmatig de Talenten Motivatie Analyse (TMA) in voor individuele medewerkers en voor teams. Door medewerkers kansen te geven hun talenten te ontdekken, te ontplooien en in te zetten, zullen mensen sneller in actie komen en de regie nemen over hun eigen loopbaan. Hiermee neemt de kans op verzuim en ongewenst verloop af. Wanneer je een teamanalyse kunt maken krijg je beter zicht op specifieke talenten, maar ook op de zwakke- en ontwikkelpunten van een team.

Om medewerkers langer aan hun eigen organisatie te binden en te blijven boeien, trachten werkgevers een inspirerende en vitale werk- en leeromgeving te creëren, waarbinnen ruimte is voor talentontwikkeling en continue feedback. De TMA-methode is bij uitstek geschikt om aan de voorkant of gedurende een dienstverband op een objectieve en opbouwende wijze een diepgaande analyse te maken van jouw drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden als medewerker.

Wat is talentmanagement?

Talentmanagement is het beste halen uit medewerkers/mensen door hen in te zetten op hun sterkten en drijfveren en door de werk- en leeromgeving zodanig in te richten en te organiseren dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling. Het vraagt om een goede match tussen de collectieve doelen van de organisatie en jouw individuele ambities. Naast de proactiviteit van jou als medewerker is goede begeleiding en het faciliteren als medewerker ook een belangrijke voorwaarde. Drijfveren zijn vaak niet direct zichtbaar en een medewerker is zich niet altijd bewust van zijn talenten of wat hem elke dag drijft. Het verkennen, verbinden en in kaart brengen van jouw talenten en drijfveren is een belangrijke stap in talentmanagement. Welke kwaliteiten heb jij in huis en hoe kun jij en de organisatie waar jij eventueel werkt of gaat werken optimaal van jouw talenten gebruik maken?

Talentmanagement is het beste halen uit medewerkers/mensen door hen in te zetten op hun sterkten en drijfveren en door de werk- en leeromgeving zodanig in te richten en te organiseren dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling. Het vraagt om een goede match tussen de collectieve doelen van de organisatie en jouw individuele ambities. Naast de proactiviteit van jou als medewerker is goede begeleiding en het faciliteren als medewerker ook een belangrijke voorwaarde. Drijfveren zijn vaak niet direct zichtbaar en een medewerker is zich niet altijd bewust van zijn talenten of wat hem elke dag drijft. Het verkennen, verbinden en in kaart brengen van jouw talenten en drijfveren is een belangrijke stap in talentmanagement. Welke kwaliteiten heb jij in huis en hoe kun jij en de organisatie waar jij eventueel werkt of gaat werken optimaal van jouw talenten gebruik maken?

Ja, ik wil een TMA-test

Mensen onderschatten soms hun eigen kwaliteiten of zijn zich er niet van bewust hoe hun talenten kunnen bijdragen aan de organisatie of hun eigen team. De Talenten Motivatie Analyse is een uitstekende tool om talenten en drijfveren inzichtelijk te maken. Een talent is een sterke, positieve eigenschap die opvalt en dicht bij onze eigen persoonlijke interesses of passie ligt. Het is niet alleen gericht op wat we van nature goed kunnen, maar wordt vooral gedreven door onze behoeftes, drijfveren, ambities en intrinsieke motivatie.

Hoe werkt TMA precies?

Je ontvangt een link voor een online vragenlijst, die bestaat uit allerlei vragen, stellingen en gedragsitems. De Talenten Motivatie Analyse maakt een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden mogelijk. De analyse brengt meer dan 22 drijfveren en ruim 44 talenten uitvoerig in kaart. Jij als medewerker krijgt middels een uitgebreid rapport inzicht in al jouw verworven competenties en talenten en in de ontwikkelbaarheid van de overige competenties. De rapporten brengen ook in beeld waar jij geen of matig talent voor hebt en waar jij beter zo min mogelijk tijd in kunt stoppen. De talentenanalyse duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren ontrafeld.

De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten. Uiteindelijk krijg je mooie persoonlijke rapporten toegestuurd met daarin informatie over wat voor een werkomgeving goed bij jou past, hoe jij het beste benaderd kunt worden, persoonlijke ontwikkelpunten, een talenten- en competentiepaspoort, een advies richting beroepen en een capaciteitentest indien gewenst.

Sinds kort worden er ook online work-outs aangeboden, die aansluiten op jouw ontwikkelsuggesties. Zie foto als voorbeeld!

Ook is het mogelijk een 360 graden-feedbacktest af te nemen, welke jou informatie geeft over hoe anderen (collega’s) jou zien of ervaren met betrekking tot een bepaalde functie.

Bekijk een voorbeeldrapportage TMA

Ja, ik wil een TMA-test

Wilt jij meer weten?

Dan kijken wij graag met jou mee naar de mogelijkheden en voordelen van een TMA voor jou en jouw organisatie. Voor vragen of meer informatie, neem dan contact met ons en bel naar Gelukkige Mensen 0162-466322 of 06 48313831.

NEEM CONTACT OP


Route kaart met passie en plezier samenwerken

Hoe kun jij ieder dag voor meer werkplezier en een betere balans zorgen voor jezelf?

– Wanneer heb jij jezelf voor het laatst uitgedaagd?
– Wanneer heb jij voor het laatst het verschil gemaakt?
– Wanneer heb jij voor het laatst echt voor jou zelf gekozen?
– Wat draag jij bij aan het werkplezier met jouw collega’s?Reviews

Francisca Schroer – Manager TMA Utrecht

De ervaring die ik heb opgedaan met KLERKX training & coaching is vooral de zorgvuldigheid en goede voorbereiding die me zijn opgevallen. Daarnaast is kennis en ervaring en de sfeer me zeer goed bevallen. De naam ‘Gelukkige Mensen’ maken ze wat mij betreft helemaal waar.

LEES MEER REVIEWS


Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Dat vraagt om zelfbewustzijn, kracht, eigenwaarde, weten wat belangrijke waarden voor jou zijn. Weten van jezelf wanneer de balans tussen ontspanning en inspanning in evenwicht is en goed weten waar je van bijtankt of leegloopt. Wanneer het niet lekker loopt op het gebied van relatie, opvoeding, gezondheid, financiën of thuissituatie, zal dat voor de meeste mensen onder ons ook invloed hebben op het functioneren op het werk. Hoe pak je dat vervolgens aan? Hoeveel ruimte en tijd heb je voor jezelf, jouw hobby, jouw partner, kinderen en familie? Wat gun jij jezelf en wat doe je waar je echt heel happy van word? Heb je zelf de regie zelf in handen of word je geleefd? Heb je zorgen en kun je daar goed over praten? Veel vragen, waar we het samen allemaal over kunnen hebben. Maak jezelf belangrijk!
Wanneer u wilt sparren over uw balans, de huidige situatie en uw toekomst, bel dan naar 0162 466322 of 06 48313831.