Organisatie en Visie

Gelukkige mensen: organisatie en visie

Het team van Gelukkige mensen ziet geluk als een belangrijk en essentieel levensthema dat heel veel energie geeft.

Gelukkige Mensen

 

Visie en uitgangspunten van Gelukkige mensen

Naar onze mening verdient geluk een prominentere plek op de agenda. We zouden vaker onze zegeningen moeten tellen. Hoewel we in een welvarend land leven, is het interessant om te onderzoeken hoe gelukkig we daadwerkelijk zijn. Waarom lijken mensen in ontwikkelingslanden, ondanks uitdagingen zoals orkanen, armoede en onderdrukking, vaak gelukkiger en lachen ze meer dan reizigers in onze superluxe NS-treinen?

Hoe verhouden deze groepen zich tot de behoeftenpiramide van Maslow? Waar vinden zij hun geluk en waar zoeken wij het onze?

 

Gelukkige Mensen

Door geluk hoger op de agenda te zetten, verwachten we dat mensen – inclusief medewerkers – meer in contact komen met hun eigen kern, waardoor ze beter prioriteiten kunnen stellen en keuzes kunnen maken. We worden ons meer bewust van wat we hebben en zouden volgens ons ook geluk uit andere bronnen kunnen gaan putten. Dit zou een waardevolle uitdaging voor alle Nederlanders kunnen zijn. Als mensen tevreden zijn met hun werk en zich intrinsiek gemotiveerd voelen, zullen de relaties met collega’s en werkgevers vanzelf verbeteren, en is externe motivatie minder noodzakelijk.

Ons team van Gelukkige mensen bestaat uit een aantal vaste medewerkers en een aantal freelance trainers en coaches, die situationeel op vragen van klanten kunnen inspringen.

Eugène Klerkx

In de jaren 80 startte Eugène zijn carrière in de gezondheidszorg en jeugdhulpverlening. Daarna maakte hij een switch naar het welzijnswerk in combinatie met het geven van sociale vaardigheidstrainingen. Na enkele jaren les gegeven te hebben in het middelbaar beroepsonderwijs in de vakken psychologie, organisatiekunde en groepsdynamiek ging Eugène fulltime als trainer werken bij een kwaliteit marketingbureau in Dordrecht. In het jaar 2000 startte Eugène met KLERKX training en coaching en begaf zich vanaf dat moment in allerlei commerciële bedrijven, semioverheid- en overheidsorganisaties om individuen te coachen en teams te trainen.

Zijn reiservaringen, interesse in mensen en culturen, en zijn levensvisie leidden in 2008 tot de oprichting van GelukkigeMensen.nl. “Hoewel we materieel rijk zijn, zijn we echt gelukkig?” vroeg hij zich af. Hij geloofde dat we veel kunnen leren van andere volken en culturen over hoe we geluk kunnen vinden.

Zijn missie werd om het thema geluk prominenter op de agenda te plaatsen en deze netwerkorganisatie uit te bouwen. Veertien jaar later is geluk uitgegroeid tot een trending topic, vooral nu zoveel aspecten van ons leven onzeker zijn geworden. Gelukkig zijn, genieten van de kleine dingen, en leven in het huidige moment zijn nu belangrijker dan ooit. Eugène zet zich in om hieraan zijn bijdrage te leveren.