De zeven bronnen van arbeidsvreugde

Workshop 1

Wilt u weten hoe het met uw energiebalans is of die van uw medewerkers en weten wat hen motiveert, dan is deze workshop de uitkomst voor u of uw organisatie!
Doel: bewustwording van en focus op positieve energie. In deze twee uur durende workshop staan we stil bij de 7 bronnen van arbeidsvreugde. We gaan onderzoeken waar eenieder in zijn/haar werk arbeidsvreugde vandaan haalt.

Aller eerst starten we met deelnemers inzicht te laten krijgen in het hoe, wat en waarom de 7 bronnen van arbeidsvreugde. Daarna laten we de deelnemers zelf onderzoeken welke bronnen voor hen het belangrijkst zijn en ze bepalen individueel waar ze “staan”. Afsluitend besteden we aandacht aan de onderdelen die ze willen verbeteren/verhogen. En eventueel al een eerste actie plannen.

Door de verschillende werkvormen tijdens deze workshop (plenair, individueel en in subgroepen) worden deelnemers uitgedaagd om na te denken over “ wat heeft invloed op mijn beleving van arbeidsgeluk en waar kan ik zelf invloed op uitoefenen en hoe”?

Wat levert de workshop u als deelnemer op?

  • Inzicht in wat de 7 bronnen van arbeidsvreugde zijn.
  • Inzicht in wat je motiveert en stimuleert in het beleven van plezier in je werk.
  • Inzicht in de onderdelen waar je verandering in zou kunnen of willen aanbrengen.
  • Meer inzicht in hoe dit bij jouw collega’s werkt.
  • Meer (ver)binding tussen medewerkers onderling en met de organisatie.

Gelukkige mensen is een landelijk opererende organisatie die meer focus en bewustzijn wil creëren rondom het thema geluk.
Dit kan op individueel niveau door het invullen van een test of een persoonlijk coachingsgesprek, maar het kan ook door middel van een workshop op het werk of een gesprek met uw partner, vrienden en/of ouders.

Wanneer u wilt sparren over het thema geluk, medewerkerstevredenheid of Hostmanship:


Nieuwsbrief


Coachingsreis Ghana


Coachingsreis Dubai


Coachingsreis Turkije