Hoe gelukkig zijn uw medewerkers?

Hoe gelukkig zijn uw medewerkers werkelijk? Wat motiveert hen en hoe draagt dit bij aan hun prestaties? Hoe staat het met hun gezondheid en levensstijl? Overweeg ook de impact van hun welzijn op het functioneren binnen uw organisatie. Zijn de doelen van uw bedrijf in lijn met de ambities van uw medewerkers, of verliest u hierdoor aan effectiviteit en potentieel financieel rendement? Hoe betrekt u uw medewerkers effectief bij de plannen en doelstellingen van uw organisatie?

Moet u hen motiveren of motiveren zij zichzelf en elkaar?

Is er zelfsturing en zelforganisatie? Wanneer u en uw medewerkers dezelfde doelen nastreven en medewerkers zich gewaardeerd voelen door de manier waarop zij hun kwaliteiten kunnen inzetten, zal dit resulteren in lagere personeelsverloop en ziekteverzuim. Dit creëert een gevoel van verbondenheid waarbij medewerkers zich betrokken voelen bij het werk en de organisatie. Een dergelijke werkomgeving vereist een initiële investering in tijd en aandacht voor elkaar, en het voortdurend rekening houden met elkaars behoeften.

Is de medewerkertevredenheidsscore laag en zijn het ziekteverzuim en personeelsverloop hoog? Neem dan contact met ons op om dit samen te onderzoeken en aan te pakken.

Resultaten uit onderzoek naar de beste werkplekken benadrukken dat ‘De mensen hier veel verantwoordelijkheid krijgen’ (91%) en ‘Het management vertrouwt haar medewerkers en biedt hen de ruimte om hun functie uit te oefenen’ (90%). Naast de vrijheid die medewerkers ervaren, is integriteit een cruciaal onderdeel van dit vertrouwen. ‘Het management komt zijn beloftes na’ toonde de grootste stijging in dit onderzoek.

Vijf kenmerken van goed werkgeverschap

1. Meer respect

De sterk verbeterde relatie tussen het management en medewerkers uit zich in meer respect, persoonlijke aandacht, transparantie bij beloning en vermindering van ‘vriendjespolitiek’.

2. Meer aandacht voor ontwikkeling

De beste organisaties investeren veel in de ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers als individu. Denk aan het betrekken van medewerkers, aandacht voor de werk-privébalans en de persoonlijke aandacht en zorg. “Werk is niet alleen maar iets wat we doen, maar een vertegenwoordiging van wie we zijn – een plek om je te ontwikkelen.”

3. Meer interactie tussen collega’s

Goed werkgeverschap betekent ook dat directie en managementteams zich ervan bewust zijn dat zij ook gewoon tot de medewerkers behoren en steeds meer zichzelf mogen zijn. ‘Daardoor ontstaat er meer persoonlijke en oprechte interactie tussen collega’s. “Als je als directie of HR verder kijkt, en je verdiept in de persoon, komen unieke talenten meer tot uiting. Vroeger was het zo: je kwam op het werk om je taken te doen, alsof je een stukje van jezelf achterlaat bij de voordeur van het bedrijf. Nu mogen/kunnen we steeds meer met onze andere capaciteiten.”

4. Meer samenwerken

De werkgever moet durven zichzelf te laten zien en zich ook kwetsbaar durven op te stellen. Dat vraagt om psychologische veiligheid binnen het bedrijf en daar kan de werkgever wel de toon zetten, bijvoorbeeld om aan te geven dat hij iets ook niet weet. Een directeur zegt dus niet: “Dit wil ik” maar: “Wij gaan dit met elkaar doen” en: “Samen maken we het verschil“.

5. Meer aandacht voor de mens zelf

Natuurlijk is geld ook belangrijk, maar het is niet langer de drijvende kracht. Mensen gaan niet meer naar het werk om geld te verdienen, maar zien het als een manier om het beste uit zichzelf te halen en zichzelf te ontplooien. De beste werkplekken – organisaties zijn zich heel erg bewust van welke weg zij moeten bewandelen om dit doel te bereiken. Zij vragen zich dan af: “Als we dit willen bereiken, hoe gaan we dan met elkaar om?

Een goede werkgever vandaag de dag heeft dus oprechte interesse, is eerlijk en heeft respect voor zijn werknemers. Een meer mensgericht management komt van binnen de organisatie, al is dat zeker niet de enige oorzaak. In de tijdgeest waarin automatisering steeds vaker de standaard is en processen vooral online verlopen, is persoonlijk contact niet altijd meer nodig en viert efficiëntie hoogtij. Maar het mes snijdt aan twee kanten: er ontstaat in principe ook meer ruimte voor menselijke interactie. Met een mensgerichte aanpak kun je het verschil maken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Gelukkige mensen of mailen naar info@klerkx-training.nl. Bellen kan ook naar Eugène Klerkx op telefoonnummer: 0162 466800 of 06 48313831.

NEEM CONTACT OP


Route kaart met passie en plezier samenwerken

Routekaart met passie & plezier samenwerken

Hoe vergroot je jouw werkplezier en persoonlijke balans? Hoe en wanneer:

– Daagde jij jezelf uit?

– Maakte je het verschil?

– Koos je bewust voor jezelf?

– Droeg je bij aan het werkplezier van collega’s?

Onze routekaart laat zien hoe je met passie en plezier samenwerkt, en geeft richting aan je leven en geluk.Reviews

Francisca Schroer – Manager TMA Utrecht

De ervaring die ik heb opgedaan met KLERKX training & coaching is vooral de zorgvuldigheid en goede voorbereiding die me zijn opgevallen. Daarnaast is kennis en ervaring en de sfeer me zeer goed bevallen. De naam ‘Gelukkige Mensen’ maken ze wat mij betreft helemaal waar.

LEES MEER REVIEWS


Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Dit vereist zelfbewustzijn, kracht en een helder begrip van je eigen waarden en wat je energie geeft of ontneemt. De balans tussen ontspanning en inspanning is cruciaal, net als weten wat jou oplaadt.

Problemen in relaties, opvoeding, gezondheid, financiën of de thuissituatie kunnen ook je werkprestaties beïnvloeden. Hoe ga je hiermee om? Hoeveel tijd reserveer je voor jezelf, je hobby’s, en je naasten? Wat maakt jou echt gelukkig? Heb je controle over je eigen leven, of word je geleefd?Gelukkige medewerkers

Wil je sparren over je (gebrek aan) balans, je huidige situatie en je toekomst? Bel dan naar: 0162 466322 of 06 48313831.