Talentmanagement en assessments

Waarom talentmanagement?

Binden & boeien

Het werk bij een organisatie vraagt om een hoge mate van professionaliteit, flexibiliteit, een brede rolopvatting en intrinsieke motivatie. Om medewerkers langer aan een organisatie te binden en te boeien, willen we u helpen en met u samen een inspirerende en vitale werk- en leeromgeving creëren, waarbinnen ruimte is voor talentontwikkeling en continue feedback. Wanneer mensen vanuit hun talenten het werk kunnen doen en het effect hiervan terugzien in het werk, functioneren zij beter, voelen zij zich vitaler en zijn ze meer betrokken, geïnspireerd en verbonden.

Wat is talentmanagement?

Krachten & drijfveren
Mensen excelleren en functioneren het best als ze werk doen dat in dezelfde richting past als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Een talent is een sterke, positieve eigenschap die opvalt en dicht bij onze eigen persoonlijke interesses of passie ligt.

Het beste naar boven halen
Talent is niet alleen persoonsgebonden maar ook contextafhankelijk. Talenten komen het beste tot hun recht in een werkomgeving waar sterktes centraal staan en waar kansen worden geboden om die talenten te ontplooien.

Hoe creëren we met u een talent-gedreven werkklimaat?

Ontdekken, inzetten en ontwikkelen van talenten

Het optimaal benutten van kwaliteiten van mensen komt in de praktijk neer op het aantrekken, inzetten en ontwikkelen van talenten.

 • Talenten aantrekken en binnenhalen
  De juiste mensen binnenhalen vraagt om gerichte arbeidsmarktcommunicatie, diversiteit in teams en een integraal inwerkprogramma. Hiermee kunt u zich profileren als aantrekkelijke werkgever.
 • Talenten ontdekken en (h)erkennen
  Drijfveren zijn vaak niet direct zichtbaar en een medewerker is zich niet altijd bewust van zijn/haar talenten of wat hem/haar elke dag drijft.
 • Talenten inzetten
  Hoe kunt u de talenten van uw mensen beter benutten en inzetten?
  1. Talenten inzetten in de eigen functie of eigen team.
  2. Talenten inzetten in andere rollen t.b.v. andere activiteiten of projecten:
  3. Talenten inzetten op een andere functie.
  4. Taakroulatie,: rouleren van taken met collega’s, eventueel extern uitwisselen met een andere organisatie
 • Talenten ontwikkelen
  Mensen onderscheiden zich niet alleen door kennis maar vooral door de manier waarop ze in staat zijn te leren en de veerkracht hebben om mee te bewegen op de veranderingen om ons heen.

Van competentiemanagement naar talentmanagement

Van beoordelen naar waarderen
Bij competentiemanagement zijn de missie en kernwaarden van de organisatie vertaald naar de benodigde kennis en competenties van medewerkers. Een competentie beschrijft specifiek gewenst gedrag dat bijdraagt aan succesvol functioneren binnen een bepaalde functie of rol. Een competentie is makkelijker te ontwikkelen als je natuurlijke talenten en interesses deze competentie ondersteunen. Talenten kunnen daarentegen ook los van een functie staan en komen tot uitdrukking in iemands persoonlijke voorkeursgedrag.

Talentmanagement kent de volgende uitgangspunten:

 • focus op sterke kanten van mensen
 • grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers en teams bij het formuleren van doelstellingen, de eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling en de beoordeling vanuit versterkende feedback
 • continue communicatie over de prestaties en ontwikkeling

Lees hier de volledige tekst


Route kaart met passie en plezier samenwerken

Hoe kun jij ieder dag voor meer werkplezier en een betere balans zorgen voor jezelf?

– Wanneer heb jij jezelf voor het laatst uitgedaagd?
– Wanneer heb jij voor het laatst het verschil gemaakt?
– Wanneer heb jij voor het laatst echt voor jou zelf gekozen?
– Wat draag jij bij aan het werkplezier met jouw collega’s?Reviews

Francisca Schroer – Manager TMA Utrecht

De ervaring die ik heb opgedaan met KLERKX training & coaching is vooral de zorgvuldigheid en goede voorbereiding die me zijn opgevallen. Daarnaast is kennis en ervaring en de sfeer me zeer goed bevallen. De naam ‘Gelukkige Mensen’ maken ze wat mij betreft helemaal waar.

LEES MEER REVIEWS


Nieuwsbrief


Zorg goed voor Jezelf

Dat vraagt om zelfbewustzijn, kracht, eigenwaarde, weten wat belangrijke waarden voor jou zijn. Weten van jezelf wanneer de balans tussen ontspanning en inspanning in evenwicht is en goed weten waar je van bijtankt of leegloopt. Wanneer het niet lekker loopt op het gebied van relatie, opvoeding, gezondheid, financiën of thuissituatie, zal dat voor de meeste mensen onder ons ook invloed hebben op het functioneren op het werk. Hoe pak je dat vervolgens aan? Hoeveel ruimte en tijd heb je voor jezelf, jouw hobby, jouw partner, kinderen en familie? Wat gun jij jezelf en wat doe je waar je echt heel happy van word? Heb je zelf de regie zelf in handen of word je geleefd? Heb je zorgen en kun je daar goed over praten? Veel vragen, waar we het samen allemaal over kunnen hebben. Maak jezelf belangrijk!
Wanneer u wilt sparren over uw balans, de huidige situatie en uw toekomst, bel dan naar 0162 466322 of 06 48313831.